Fastighetshandeln ser ut att sakta kvickna till

Fastighetshandeln lär öka med cirka tre procent i år, uppskattar Taisto Toppinen som ansvarar för köpeskillingsregistret över fastigheter vid Lantmäteriverket.

År 2016 gjordes 59 500 fastighetsköp. I år har 35 600 köp gjorts under de första sju månaderna.

Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets statistik över fastighetsköp, som uppdateras varje månad. I tjänsten kan du titta på köpeskillingsstatistik i form av tabeller enligt köpets datum, läge och användningsändamål.

Ökningen av priserna på egnahemshus år 2016 mattades av i många städer

Finlands dyraste egnahemshus finns i Esbo, där medianpriset vid årets fastighetsköp var 479 000 euro (en ökning med 2 % jämfört med året innan). I Helsingfors kostade ett egnahemshus i medeltal 370 000 euro (–9 %), i Vanda 306 000 euro (−4 %), i Tammerfors 270 000 euro (+0 %), i Åbo 240 000 euro (+3 %) och i Uleåborg 189 000 euro (+5 %).

Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik omfattar bara fastigheter och därmed alltså inte bostadsaktier eller egnahemshus på arrendetomter.

Priserna på strandstugor fortsatte att sjunka

− Medianpriset på strandstugor har under detta decennium sjunkit från 110 000 euro till 94 500 euro inom planlagda områden, säger Taisto Toppinen.

Dyrast var det i Nyland, där medianpriset för strandstugor på planområden var 163 000 euro. Detta innebär en minskning med tio procent jämfört med i fjol.

Trenden var densamma även i Egentliga Finland, där medianpriset på en sommarstuga var 135 000 euro, dvs. 13 procent billigare än i fjol.

Trots prisutvecklingen har antalet köp varit tämligen jämnt, cirka 3 000 köp per år i hela Finland.

Handeln med åker och skog fick fart i hela landet

Under första halvåret gjordes 370 åkerköp. Detta är 17 procent fler är under motsvarande period i fjol.

Under första halvåret 2017 var medianpriset på åker 8 500 euro per hektar i hela landet, medan medianpriset enligt köpeskillingsstatistiken för hela år 2016 var 9 150 euro per hektar. Priserna har sjunkit med åtta procent. Förändringen kan förklaras i huvudsak av att antalet köp steg kraftigare i östliga och centrala Finland jämfört med Västra och Södra Finland. Dyrast var åker i Egentliga Finland, där medianpriset var 12 800 euro per hektar.

Antalet köp av skogsfastigheter ökade med 10 procent (1 780 st.) under första halvåret jämfört med första halvåret 2016. Medianpriset för köpen var 2 730 euro per hektar under första halvåret. Medianpriset steg med 8 procent jämfört med siffran för hela år 2016.

− Förändringen förklaras av att ökningen av antalet köp fokuserades på sydligaste och centrala Finland, konstaterar Esa Ärölä som gjort analysen av åker- och skogsköpen vid Lantmäteriverket.

Dyrast var skog i Nyland och Päijänne-Tavastland, där medianpriset var 4 200 euro per hektar, och billigast i Lappland, 800 euro per hektar.

Alla priser i texten är medianpriser.

Mera information

I statistiktjänsten khr.maanmittauslaitos.fi

Statistikuppgifter över fastighetsköp

  • Registerchef Taisto Toppinen, tfn 040 017 5387
  • Ledande expert Esa Ärölä, tfn 040 180 1301

Förfrågningar om enstaka fastighetsköp

  • Lantmäteriverkets kundservice, tfn 029 530 1110 (mån-fre 9–16.15)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit