Hoppa till huvudinnehåll

Finland och Ryssland gick upp varje råmärke på gränsen mellan länderna

Finland och Ryssland undertecknade den 19 juni i Imatra ett protokoll som visar gränsens sträckning mellan länderna. För att denna gräns ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande. Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen undertecknade protokollet för Finlands del. För Rysslands del undertecknades protokollet över riksgränsens beskrivning av vice generaldirektör Sergej Miroshnitjenko från Rosreestr.

Rågången är teknisk till sin karaktär och inget ändras för dem som bor vid gränsen.

– Genom denna rågång uppdateras de över 70 år gamla gränskartorna och andra dokument som beskriver gränsen, säger en av dem som deltog i rågången, överingenjör Pekka Tätilä från Lantmäteriverket.

Över 400 år gamla råmärken

De äldsta råmärkena härstammar från freden i Teusina år 1595. Arbetet som nu har blivit klart gjordes under åren 2007–2016.

– Alla råmärken granskades och mättes upp i terrängen, och allt digitalt material, exempelvis kartor och koordinater, uppdaterades, säger Pekka Tätilä.

Gränsen hålls hela tiden i skick genom en överenskommelse angående ordningen på gränsen. Genom denna överenskommelse har parterna organiserat det praktiska underhållet av gränsen, dvs. underhållet av råmärken och rågatan. I praktiken har Gränsbevakningsväsendet exempelvis förnyat råpålar som fallit omkull.

Gränsen granskas med 25 års mellanrum

Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen säger, att i fortsättningen kommer länderna att träffas med 25 års mellanrum för att diskutera och komma överens om ett eventuellt behov av rågång.

– Enligt överenskommelser gås gränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge likaså upp med 25 års mellanrum. Gränsen mot Norge gicks senast upp år 2000 och den mot Sverige år 2006, konstaterar Kokkonen.

I Finland utnämnde regeringen en delegation, som tillsammans med den ryska delegationen verkställde den nu slutförda tekniska rågången. I den finska delegationen fanns medlemmar från Lantmäteriverket och Gränsbevakningsväsendet.

– Rågångsdelegationens arbete har nu slutförts. I nästa skede kommer avtalet att ratifieras i Finland och i Ryssland. Därefter träder riksgränsbeskrivningen inklusive dokument i kraft, förklarar generaldirektör Arvo Kokkonen.

Mera information

Generaldirektör Arvo Kokkonen, 040 028 0875

Överingenjör Pekka Tätilä, 040 551 2226

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Nyheter och artiklar