Flexibilitet i arbetslivet hjälper barnfamiljernas vardag

Sami Tammisto som arbetar vid Lantmäteriverket med stöduppgifter för förrättningsproduktionen har efter att hans barn föddes varit på faderskaps- och föräldraledighet ungefär två månader. Sommaren 2018 blir han vårdledig och återvänder till arbetet i början av år 2019.

Hymyilevä mies lapsensa kanssa
Bild:
Maanmittauslaitos

Sami fattade beslutet om vårdledighet för att han vill vara närvarande i barnets vardag. Han tycker också att barnets första år är viktiga för att skapa en bra pappa-barnrelation.

– För min sambo och mig var det självklart att vi skulle vara jämställda vårdnadshavare från början, konstaterar Sami.

I Finland tar kvinnor ut den största delen av vårdledigheterna. Enligt statistik från FPA tog mammorna år 2016 ut 90,5 procent av föräldrapenningdagarna och papporna 9,5 procent. Av dem som fick hemvårdsstöd var 93 procent kvinnor. En femtedel av alla pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Vid Lantmäteriverket var fyra män vårdlediga, tre föräldralediga och 50 tog ut faderskapsledighet år 2017.

Aktivitetsbaserat arbete på flera orter underlättar barnfamiljens vardag

Vardagliga utmaningar i arbets- och familjelivet för småbarnsföräldrar är bland annat att föra barnen till dagvården och hämta dem därifrån, att barn blir sjuka, rådgivnings- och läkarbesök och att delta i daghemmens och skolornas evenemang. Möjligheten att välja när och var man arbetar gör det lättare att klara av utmaningarna i vardagen.

– Lantmäteriverket vill stöda sina anställda som har små barn. Flexibla arbetsarrangemang är ett utmärkt sätt att underlätta vardagen för barnfamiljer. Det att papporna tar ut familjeledighet främjar jämställdheten på arbetsplatserna, konstaterar personalchef Tuula Manninen.

Chefens uppmuntran är viktig

Attityderna som frodas på arbetsplatsen kan antingen stöda eller förstärka samspelet mellan arbete och familj. Attityderna och organisationskulturen har också ett inflytande på fördelningen av familjeledigheter mellan könen. Ledningens och chefernas positiva attityd är viktig för att skapa en familjevänlig organisationskultur.

– Min chef har en positiv attityd och han har aldrig ifrågasatt det att jag tog ut föräldraledighet. Attityderna har överlag varit positiva. Mitt eget team tog också saken väl och mina arbetsuppgifter har omfördelats inom teamet medan jag är föräldraledig, säger Sami.

Sami uppmuntrar absolut alla pappor att ta ut familjeledigheter.

– Ingen kan ersätta mig som förälder till mitt barn, men i arbetet kan jag lätt ersättas.

Mera information

Ledande expert Sami Tammisto, 040 573 5233
Personaldirektör Tuula Manninen, 040 727 1263

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit