Flygfotona från 2017 nu tillgängliga

Datamaterialet från de områden som har flygfotograferats i år har behandlats och finns nu tillgängliga i Lantmäteriverkets tjänster.De i flygfotograferingsprogrammet fastställda områdena fotograferas årligen i samarbete med Landsbygdsverket och Skogscentralen.

Ilmakuvausalueet 2017
På kartan visas de områden som fotograferats år 2017 enligt det nationella flygfotograferingsprogrammet. I flygfotograferingsprogrammet har Finland delats upp i områden som systematiskt fotograferas vart femte år.

Datamaterialet från årets flygningar finns i form av ortofoton i geodataportalen Paikkatietoikkuna och på Kartplatsen. Flygbildsmaterialet är även tillgängligt för fackmän i form av öppna data via våra gränssnittstjänster.

Från flygbilder till ortofoton

– Flygfotograferingscykeln under året går så att på våren, när träden är utan löv, utförs flygfotograferingar för Lantmäteriverkets och Landsbygdsverkets behov. På sommaren fotograferar vi för Skogscentralen, eftersom för dem är träden viktiga, inte marken under dem. På hösten fotograferar vi ofta även sådana områden som vi inte lyckades fotografera på våren p.g.a. utmanande väderleksförhållanden, säger ledande expert Jyrki Lämsä från Lantmäteriverket.

För att kunna användas måste flygbildsmaterialet behandlas genom att fastställa fotograferingsplatsen och kamerans ställning vid fotograferingen, dvs. genom att georeferera flygbilderna. Efter detta kan man av flygbilderna skapa georefererade produkter, exempelvis ortofoton.

Den nya flygfotograferingskameran står i beredskap året runt

I år har Lantmäteriverket skaffat en ny flygfotograferingskamera som redan använts i höst för flygfotografering. Flygfotograferingarna som ingår i flygfotograferingsprogrammet utförs dels av Lantmäteriverket självt och dels genom beställningsuppdrag av flygfotograferingsentreprenörer.

– Genom den nya anskaffningen säkerställs Lantmäteriverkets flygfotograferingsförmåga året runt. Flygfotograferingsförmågan innebär förutom utrustning även kunnig personal inom organisationen. Om vi inte flygfotograferade själva skulle kompetensen försvinna inom några år, konstaterar Lämsä.

Flygfotograferingsförmågan gör det möjligt att stå i beredskap året runt för att med hjälp av flygfoton bedöma effekterna av översvämningar eller skogsskador p.g.a. stormar. Exempelvis användes den nya kameran vid fotograferingen av skadorna efter stormen Kiira i Kymmenedalen i augusti.

Mera information

Ledande expert Jyrki Lämsä, 040 524 2508
Kartchef Jurkka Tuokko, 040 539 6859

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit