Flygfotona från 2018 nu tillgängliga

Datamaterialet från de områden som har flygfotograferats i år har behandlats och finns nu tillgängligt i Lantmäteriverkets tjänster. Flygfotograferingarna utförs enligt det nationella flygfotograferingsprogrammet, som har planerats i samarbete med Landsbygdsverket och Skogscentralen.

Kartta jossa vuoden 2018 ilmakuvatut alueet
På kartan visas de områden som fotograferats år 2018 enligt det nationella flygfotograferingsprogrammet. I flygfotograferingsprogrammet har Finland delats upp i områden som systematiskt fotograferas vart femte år.

 

Datamaterialet från årets flygningar finns i form av ortofoton i geodataportalen Paikkatietoikkuna och på Karttapaikka. Flygbildsmaterialet är även tillgängligt för fackmän i form av öppna data via våra gränssnittstjänster.

Gynnsamt väder för flygfotografering

På grund av uppehållsvädret sommaren 2018 kunde fotograferingarna avslutas så tidigt som i mitten av juli.

– Vad gäller flygvädret har jag aldrig tidigare sett ett bättre år. I år färdigställdes datamaterial i form av ortofoton för cirka 105 000 kvadratkilometer, dvs. nästan en tredjedel av Finlands areal. Vi kunde också fotografera sådana områden som vi inte lyckades fotografera i fjol p.g.a. dåliga väderleksförhållanden, säger ledande expert Pentti Kupari.

Flygfotograferingarna som ingår i flygfotograferingsprogrammet utförs dels av Lantmäteriverket självt och dels genom beställningsuppdrag av flygfotograferingsentreprenörer.

Den nya flygfotograferingskameran står i beredskap året runt

I fjol skaffade Lantmäteriverket en ny flygfotograferingskamera, som i användningen har visat sig vara en bra anskaffning.

– Tack vare den nya tekniken är flygfotona större än tidigare, vilket gör att områden kan fotograferas allt fortare. Det effektiviserar verksamheten, säger ledande expert Mikko Sippo.

Genom anskaffningen säkerställs Lantmäteriverkets flygfotograferingsförmåga året runt. Flygfotograferingsförmågan året runt gör det möjligt att stå i beredskap för att med hjälp av flygfoton bedöma effekterna av översvämningar eller skogsskador p.g.a. stormar.

Mera information

Ledande expert Mikko Sippo, 050 471 4828
Ledande expert Pentti Kupari, 040 524 2509

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit