Förändringar avseende fakturering från och med den 1.6.2020

I början av juni sker vissa förändringar avseende faktureringen för privatkunder. Vid försäljning mot faktura kommer vi att be kunderna om ytterligare faktureringsinformation.

Enligt Statskontorets föreskrift får försäljning mot faktura inte längre ske utan kundens unika identitetsuppgifter. I praktiken innebär detta att vid försäljning mot faktura kan vi behöva be om kundens personnummer.

Utdrag och intyg kan beställas från vår e-tjänst då även betalningen sker i samband med beställningen och ger direkt tillgång till utdragen och intygen. Utdrag och intyg som beställs via e-tjänsten är dessutom förmånligare än vid köp via kundservice.

Privatkundernas fakturor skickas till den adress som finns i befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina egna uppgifter hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Uusimmat uutiset ja blogit