Fördröjningar i Lantmäteriverkets kundservice nästa vecka

Vår kundservice håller delvis stängt eller är underbemannad måndagen den 20 november, tisdagen den 21 november, torsdagen den 23 november och måndagen den 27 november.

Orsaken till undantagssituationen är Lantmäteriverkets Finland100-evenemang. Personalen firar 100-åriga Finland och 205-åriga Lantmäteriverket.

Vår riksomfattande telefonservice betjänar normalt på nummer 029 530 1110.

Undantagen gäller följande verksamhetsställen:

Måndag 20.11
Vasa
Rovaniemi
Uleåborg
Kuusamo
Ivalo

Tisdag 21.11
S:t Michel
Villmanstrand
Lojo

Torsdag 23.11
Åbo
Björneborg
Helsingfors

Måndag 27.11
Tammerfors
Kuopio
Joensuu

Uusimmat uutiset ja blogit