Förhandsinformation om ändringar i datatjänsten (fastighetsregistret) i februari 2020

I versionsbytet i februari 2020 kommer det att ske ändringar i datatjänsten (fastighetsregistret).
I produkten ’Fastighetsregistrets egenskapsuppgifter’ läggs till en ny uppgift, Registerenhetens bildning vid ägoregleringsförrättning. Ändringen är bakåtkompatibel i schemat.

Ändringar i kodlistan

Källmaterial

Följande nya kodvärde läggs till:

 • 60 Kiinteistötoimitus (2020 →) / Fastighetsförrättning (2020 →)

Typ av åtgärd

 • De svenskspråkiga beskrivningarna av följande kodvärden uppdateras enligt texterna i fet stil nedan:
  • 2806 Yksityistietoimitus / Förrättning av enskild väg
  • 4650 Alueellinen yksityistietoimitus koko rekisteriyksiköllä / Lokal förrättning av enskild väg inom hela registerenheten
  • 4651 Alueellinen yksityistietoimitus rekisteriyksikön osalla / Lokal förrättning av enskild väg inom en del av registerenheten

Följande nya kodlista läggs till: Rekisteriyksikön muodostuminen tilusjärjestelytoimituksessa / Registerenhetens bildning vid ägoregleringsförrättning

Kuvaa rekisteriyksikön muodostumista tilusjärjestelytoimituksessa.

Beskriver bildningen av en registerenhet vid en ägoregleringsförrättning.

Kodlistan innehåller följande kodvärden:

  • 0 (Ei arvoa) / (Inget värde)
  • 1 Rekisteriyksikkö muodostettu tilusjärjestelytoimituksessa / Registerenhet bildad vid ägoregleringsförrättning

 

Schemaändringar och relaterade ändringar i kodlistan har beskrivits i dokumentet.

Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

 

Uusimmat uutiset ja blogit