Förrättningssammanträden återupptas

Lantmäteriförrättningar och förrättningssammanträden har åter inletts efter undantagstillståndet som orsakats av coronavirusepidemin. I maj utförs lantmäteriförrättningar där högst 10 sakägare är närvarande. I början av juni kan vi ordna förrättningssammanträden där högst 50 sakägare är närvarande.

Lantmäteriverket följer i sin verksamhet de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd utfärdat vad gäller folkhälsa och säkerhet. Förrättningsingenjörerna meddelar i kallelsen till sammanträdet noggrannare om de sätt med vilka ett säkert deltagande kan säkerställas för deltagande sakägare.

Vi ber över 70-åriga och andra sakägare som hör till en riskgrupp att kontakta förrättningsingenjören för att komma överens om praktiska arrangemang. Om så önskas har även personer som hör till en riskgrupp rätt att vara närvarande vid förrättningssammanträden.

Från och med början av maj är det i vissa fall även möjligt att delta i lantmäteriförrättningar på distans, till exempel per telefon eller via videokonferens. Användningen av distansuppkoppling avtalas separat med förrättningsingenjören.

Vid ordnandet av förrättningssammanträden på distans tillämpas på grund av coronavirusepidemin ett tillfälligt förfarande som gäller till utgången av 2020. Det tillfälliga förfarandet tillåter ordnandet av förrättningssammanträden helt eller delvis per telefon eller videouppkoppling. Dessutom kan lantmäteriförrättningar med vissa förutsättningar utföras genom ett skriftligt förfarande.  

Oberoende av undantagstillståndet som fortfarande pågår försöker vi fortsätta vår verksamhet så normalt som möjligt. Vi rekommenderar att våra kunder i första hand använder den elektroniska ärendehanteringen eller telefontjänsten.

Lantmäteriverkets serviceställen betjänar endast med tidsbeställning fram till den 31 augusti 2020.
 

Mera information

Överdirektör Irma Lähetkangas, 040 834 0970, irma.lahetkangas@lantmateriverket.fi


 
 

Uusimmat uutiset ja blogit