Forskning: Hur kan vi förbättra säkerheten till sjöss med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens?

Forskningsmaterial samlas med hjälp av Tallink Grupps nya shuttlefartyg Megastar.
Forskningsmaterial samlas med hjälp av Tallink Grupps nya shuttlefartyg Megastar.
Bild:
AS Tallink Grupp

På Östersjön pågår forskning om hur säkerheten till sjöss kan förbättras med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens. Forskningsmaterial samlas med hjälp av Tallink Grupps nya shuttlefartyg Megastar på rutten mellan Helsingfors och Tallinn i Finska viken. Forskare från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket och Aalto-universitetet tillsammans med Fleetrange Oy och Tallink strävar efter att utveckla autonomiska navigationsmetoder för fartyg.

Syftet med denna forskning är att kombinera datamaterial från olika källor, såväl bild, ljud, radar- och lasermätningar och satellitpositionering som lägesuppgifter från övriga fartyg. För att göra detta kommer olika sensorer att installeras på Megastar. I behandlingen av data från dessa sensorer kommer man att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning.

"En enstaka sensor räcker aldrig till att ge en tillförlitlig bild av de faktorer som är kritiska med tanke på säkerheten. Besättningen utnyttjar alltid överlappande data från flera instrument. Då kan man snabbt notera felaktiga data från ett instrument och förkasta dem. Ett autonomiskt navigationssystem bör fungera enligt samma principer", konstaterar forskningschef Sarang Thombre från Geodatacentralen.

Målet är automatisk identifiering

Målet är en automatisk identifiering av olika objekt, exempelvis sjömärken och andra fartyg, samt att skapa en mer exakt situationsbild utgående från data från flera olika sensorer.

"När sådana data kombineras med befintliga navigationsföreskrifter blir det möjligt för fartyg att navigera med minimalt ingripande från människor, t.o.m. på livligt trafikerade farleder som Östersjön", tillägger forskningschef Thombre.

"Det var enkelt att välja Megastar som forskningsfartyg och vi är väldigt nöjda att få stöd av Tallink Grupp för detta projekt. Tallink Grupp är en föregångare inom innovativa lösningar och Megastar är det mest utvecklade och miljövänliga fartyget på detta område. Mellan Tallinn och Helsingfors är trafiken av både kommersiella fartyg och fritidsfartyg livlig och därför fungerar området väl som ett testområde för de nya teknikerna som vi undersöker", säger kapten Henrik Ramm-Schmidt, Fleetrange Oy:s grundare och verkställande direktör.

"Den senaste tidens framsteg inom artificiell intelligens och maskininlärning erbjuder nya möjligheter för att lära sig identifiera och förutse fartygens rörelser. Med hjälp av dessa nya metoder kan vi uppnå en aldrig förut skådad precision", säger professor Simo Särkkä från Aalto-universitetet.

Kompetensen för samman

Det officiella namnet på detta projekt som finansieras av Europeiska rymdorganisationen (ESA) är Artificial Intelligence / Machine Learning Sensor Fusion for Autonomous Vessel Navigation (Maritime AI-NAV). ESA:s allmänna mål är att förbättra den europeiska kompetensen inom autonom trafik samt att studera hur den europeiska satellitpositioneringen och satellitnavigationsinfrastrukturen, exempelvis Galileo och EGNOS, skulle kunna främja vetenskapliga innovationer och de kommersiella möjligheterna som dessa ger upphov till.

Geodatacentralen vid Lantmäteriverket har mycket erfarenhet av sensor- och satellitpositionering och är en aktiv medlem på olika forum för autonoma fartyg. Dessutom har Geodatacentralen utvecklat e-navigationsmetoder där säkerheten står i fokus.

Forskningsgruppen för sensorinformatik och medicinsk teknik är en del av det finländska Centret för artificiell intelligens (FCAI). Aalto-universitetet har mycket erfarenhet av sensorfusionsalgoritmer som berör maskininlärning och olika applikationer.

Den starka akademiska sakkunnigheten kompletteras av Fleetrange Oy, ett finländskt startupföretag som specialiserat sig på säkerställandet av den operativa kvaliteten och IoT-lösningar inom sjöfart.

Mera information

I första hand på engelska

Forskningschef, TD Sarang Thombre
Geodatacentralen vid Lantmäteriverket
050 573 8947, sarang.thombre@lantmateriverket.fi

På finska

Forskare, TkL Tuomo Malkamäki
Geodatacentralen vid Lantmäteriverket
050 353 1887, tuomo.malkamaki@lantmateriverket.fi

Observera att åsikterna som presenteras i detta pressmeddelande är personliga åsikter och representerar inte Europeiska rymdorganisationens officiella ståndpunkt.

 

ESA, Aalto and NLS logon

Uusimmat uutiset ja blogit