Hoppa till huvudinnehåll

Första aktiebrevet har makulerats och ägaranteckningen har införts i bostadsdatasystemet

Lantmäteriverket har registrerat det första ägandet som baserar sig på ett aktiebrev i pappersform i bostadsdatasystemet. Samtidigt makulerades det första aktiebrevet i Finland. Aktiebrevet makulerades och ägaranteckningen registrerades 10.9.2019 vid Lantmäteriverkets serviceställe i Böle.

Kundservicesekreterare Janina Liikanen ger det makulerade aktiebrevet till Jouko Räsänen.
Kundservicesekreterare Janina Liikanen ger det makulerade aktiebrevet till Jouko Räsänen. Den som vill kan få det makulerade aktiebrevet tillbaka för 10 euro.
Bild:
Lantmäteriverket

Den elektroniska ägaranteckningen registrerades för en aktiebostad och en bilplats i ett ganska litet husbolag i Åggelby, Helsingfors.

Vänta på husbolagets meddelande

Uppgifterna överförs till bostadsdatasystemet i två skeden. I det första skedet överför husbolaget aktieboken till Lantmäteriverket. Först efter att aktieboken har överförts kan en bostadsaktieägare ansöka om registrering av ägaranteckning och makulering av aktiebrev. Husbolaget meddelar bostadsaktieägarna om överföringen av aktieboken. Efter överföringen ansvarar Lantmäteriverket för underhållet av aktieboken.

Jouko Räsänen, som ägde det första makulerade aktiebrevet, fick för första gången information om bostadsdatasystemet i tidningen Kiinteistölehti. Han minns också att han har läst om ämnet även i andra tidningar.

Räsänen har satt fart på överföringen av aktieboken i sitt eget husbolag. I hans husbolag gick det hela till så att husbolagets styrelse först fattade ett beslut om överföring av aktieboken. Efter beslutet lämnades aktieboken på sommaren in hos Lantmäteriverket, som överförde aktieboken.

En e-tjänst för överföring av aktieböcker som är avsedd för husbolag kommer att tas i bruk i slutet av oktober. Tjänsten är i första hand avsedd för husbolag som saknar ett disponentsystem.

Lantmäteriverket rekommenderar att husbolag som använder ett disponentsystem låter ärendet vänta lite till. I slutet av år 2019 öppnas gränssnittstjänster för överföring av uppgifter från disponentsystemen till bostadsdatasystemet.

Ägandet registreras efter överföringen av aktieboken

Räsänen berättar att han ansökte om registrering av sitt ägande i bostadsdatasystemet eftersom han förvarade aktiebrevet hos sig.

– Jag tänkte att så här får jag det genast ur världen och det går så behändigt, säger han.

En elektrisk ägaranteckning är också nyttig i praktiken: i fortsättningen finns uppgifterna alltid i myndighetens register och risken för att aktiebrevet försvinner eller förstörs finns inte längre. Registreringen av ägande kostar 58 € men det finns inga återkommande kostnader. Dessutom försvinner eventuella kostnader för förvaring av aktiebrev.

– I praktiken fungerar det så att bostadens ägare lämnar in aktiebrevet till oss i original som bilaga till ansökan och vi makulerar det med en stämpel, förklarar Kai Andersin, inskrivningschef vid Lantmäteriverket.

På en aktielägenhet ska man ansöka om ägarregistrering senast inom 10 år efter överföringen av aktieboken. Det är obligatoriskt att registrera ägandet när en aktielägenhet byter ägare för första gången efter överföringen av aktieboken.

Vad är bostadsdatasystemet för något?

I början av detta infördes ett elektroniskt bostadsdatasystem där uppgifter om husbolag och ägande och pantsättning av aktielägenheter registreras i fortsättningen. Lantmäteriverket ansvarar för upprätthållandet av bostadsdatasystemet.

Först omfattade bostadsdatasystemet nya husbolag som grundats efter 1.1.2019. Bolagen grundas elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens e-tjänst, varifrån uppgifterna överförs direkt till bostadsdatasystemet. Det trycks inga aktiebrev för aktiebostäderna i dessa bolag, utan anteckningarna om ägare och pantsättning syns i bostadsdatasystemet.

Överföringen av gamla husbolag som grundats före 2019 till bostadsdatasystemet inleddes i maj 2019. Avsikten är att fram till slutet av år 2022 ska aktieböckerna för alla cirka 90 000 husbolag ha överförts till bostadsdatasystemet och att senast i slutet av år 2032 ska alla aktiebostäder ha en elektronisk ägaranteckning.

Mera information

Inskrivningschef Kai Andersin, Lantmäteriverket, tfn 050 471 6330, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Överföring av aktiebok
Informationsmaterial om bostadsdatasystemet

Nyheter och artiklar