Hoppa till huvudinnehåll

Från bunkrar till nätverk och ekosystem

Vi vill känna ekosystemen och nätverken i vår bransch bättre samt tillsammans med andra aktörer i den offentliga förvaltningen och privata sektorn skapa bättre tjänster för kunderna, med tjänster baserade på digitala kedjor av tjänster.

Det finns ingen klar och entydig definition av begreppet ekosystem. De benämns ofta efter situationen, där indelningen kan grunda sig på verksamhetsprincip, systemets aktörer eller informationsflöden mellan aktörerna.

Gemensamt för alla ekosystem är att tillsammans skapa värde och nytta för kunderna och alla aktörer i ekosystemet. Värdet för kunderna ökar mer jämfört med bunkerartade separattjänster hos aktörerna när vi skapar nya servicehelheter genom att förena våra egna och andra aktörers tjänster till kedjor av tjänster.

Gemensam vision engagerar

Lantmäteriverket förnyade sin strategi våren 2020. I den definierades fyra strategiska huvudmål, av vilka ett är ”Aktiv påverkare i ekosystem och nätverk”.

Helt nya innovativa tjänster kan skapas åt kunder, mångfasetterade utmaningar kan lösas tillsammans när aktörerna i ekosystemet förenar sina kunskaper, resurser och utvecklingsidéer.

Samtidigt förbättras aktörernas produktivitet och förmåga att tillsammans snabbt reagera på olika slags förändringar i miljön. Att bygga sitt eget ekosystem är en föråldrad tanke, eftersom kompanjonerna inte längre förbinder sig till målen hos en enskild aktör. Ekosystem behöver en gemensam vision som alla aktörer vill engagera sig i.

Gränssnitten är ekosystemets lim

Digitala ekosystem kräver också fungerande tekniska lösningar. En av de viktigaste är dubbelriktade gränssnittstjänster (API) med vars hjälp aktörerna i ekosystemet kan förmedla data de producerat till varandra i en strukturerad form. På det sättet kan den mottagande myndighetsorganisationen genomföra automatiska registreringar i alla normalfall. Samtidigt kan de övriga uppgifterna som krävs för registrering kontrolleras via gränssnitten från olika myndigheters system.

Gränssnitten är ekosystemets lim som möjliggör ett obrutet informationsflöde med såväl den offentliga förvaltningen som aktörerna i den privata sektorn. Genom detta behöver inte kunderna bollas mellan olika aktörers tjänster.

Med dessa gränssnitt kan såväl interna som externa bunkrar brytas och den digitala förändringen av den egna verksamheten snabbas upp. I fungerande och effektiva digitala ekosystem vinner alla parter – såväl aktörernas kunder som aktörerna själva.

 

Juha Tuomaala
Ekosystemdirektör från 1.5.2020

 

Maanmittauslaitoksen ekosysteemijohtaja Juha Tuomaala.
Foto: Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Lantmäteriverket

Kommentit

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Bloggar