Galileo-satellitsystemet fungerar igen

I det världsomfattande satellitsystemet upptäcktes förra veckan avbrott, varför Galileos navigerings- och tidstjänster inte fungerade. Problemet har nu lösts och Galileo fungerar som tidigare.

satelliitti avaruudessa
Bild:
ESA–Pierre Carril / Maanmittauslaitos

Galileo är ett positioneringssystem som har utvecklats av Europeiska unionen och Europeiska rymdorganisationen. Signalerna som dess satelliter skickar används tillsammans med andra satellitnavigationssystem. Avsikten är att Galileo senare ska fungera självständigt.

”Galileos tjänster blir vanligare i alla program och i Europa kommer de att ersätta GPS.
Detta har ingen stor inverkan på Lantmäteriverkets positioneringstjänst eftersom vi tar emot fyra navigeringstjänster (GPS, Galileo, Beidou, Glonass), så bortfallet av en tjänst är inte dramatiskt”, säger överdirektör Jarkko Koskinen på Lantmäteriverkets Geodatacentral.

Enligt den Europeiska byrån för GNSS har avbrottet anknytning till en störning i infrastrukturen på markytan. Det finns ingen information om vad vad orsaken till störningarna är. GSA undersöker saken.

Mer information:
Överdirektör Jarkko Koskinen, 050 337 2902, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Forskning
Satellitpositionering
Positionering

Nyheter och artiklar