Geodata gör det lättare att ta dig från ett ställe till ett annat i framtiden – både inom- och utomhus

Forskning i positionerings- och navigeringsmetoder är central för digitaliseringen av samhällets tjänster och funktion.

Nya tekniker håller på att tas fram för både satellit- och inomhuspositionering. Finland får stå värd för internationella experter inom branschen när den 24:e europeiska navigationskonferensen European Navigation Conference 2016 ordnas 30.5–2.6 i Helsingfors.

– Finlands mål är att vara en banbrytare inom konceptet mobilitet som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS), där användaren skulle kunna använda ett skräddarsytt och så effektivt sätt som möjligt att ta sig från ett ställe till ett annat. Här är exakt och pålitlig geografisk information ytterst viktig. Dessutom behövs nya metoder för att utnyttja geodata för att en ny affärsverksamhet ska kunna uppstå inom trafiksektorn, konstaterade kommunikationsminister Anne Berner i sitt inledningstal vid konferensen tisdag 31.5.

Ny teknik används för att förbättra satellitpositioneringens precision. Geodatacentralen vid Lantmäteriverket har grundat och upprätthåller ett nätverk av 20 GNSS-basstationer (Global Navigation Satellite System). Dessa tar emot observationsdata från flera GNSS-satellitsystem, till exempel amerikanska GPS och europeiska Galileo, och förmedlar dem vidare till användarna. Med hjälp av observationsdata kan användare korrigera satellitpositioneringsfel och då är positioneringsuppgifternas precision upp till 0,5 meter i stället för det vanliga cirka 5 meter.

– Exempelvis inom smart trafik gör positionering med en halv meters noggrannhet det möjligt att hitta rätt körfält eller parkeringsruta, vilket öppnar nya möjligheter för affärslivet, säger professor Heidi Kuusniemi.

Egen teknik behövs för inomhuspositionering

Även inomhus finns det ett behov av att snabbt och enkelt kunna hitta rätt ställe, exempelvis ett mötesrum i en kontorsbyggnad eller en viss butik i ett köpcentrum. Dessutom måste räddningstjänsten snabbt kunna hitta den som behöver hjälp. Satellitpositionering fungerar inte inomhus och därför behövs annan teknik.

Vid Geodatacentralen har man bland annat undersökt hur man med hjälp av rörelsesensorer eller kameror kan hålla ett öga på räddningsmanskapets rörelser. På detta sätt skulle man kunna lokalisera dem i realtid utan att störa räddningsuppdraget.

Nya inomhuspositioneringsmetoder skapas i en allt snabbare takt, men det finns tills vidare inget system som skulle fungera inomhus överallt och i alla situationer, på samma sätt som satellitpositionering fungerar utomhus.

Mera information:

Enhetsdirektör Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet, 050 382 7101, fornamn.efternamn@lvm.fi

Professor, avdelningsdirektör Heidi Kuusniemi, Geodatacentralen vid Lantmäteriverket, 040 653 2228, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Nyheter och artiklar