Hoppa till huvudinnehåll

Geodatacentralen FGI flyttar till nya lokaler i Otnäs i Esbo 1.5.2022

Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI (Finnish Geospatial Research Institute) flyttar från Masaby i Kyrkslätt till nya lokaler i Otnäs i Esbo, till Bergsmansvägen 5. Omkring 130 personer på FGI kan börja arbeta i lokalerna den 1.5.2022.

Forskning FGI general.

FGI utför internationellt forsknings- och sakkunnigarbete inom geografisk information. Utöver geodataforskning och -teknik omfattar forskningsområdena bland annat satellitpositionering, rymdgeodesi, laserskanning samt geodatavetenskap och -beräkning. Till exempel är avdelningen för geodesi och geodynamik ansvarig för att Finland har uppdaterade koordinat-, höjd- och tyngdkraftssystem.

I samma byggnad finns Geologiska forskningscentralen GTK:s verksamhetslokaler. I anslutning till den befintliga byggnaden har man också byggt en ny del där FGI:s forskningsutrustning och andra särskilda funktioner finns. Valet och planeringen av de nya verksamhetslokalerna och laboratorielokalerna har gjorts i samarbete med Senatfastigheterna. Lokalerna valdes delvis genom att tillämpa multilokalitet, så att lokalerna lämpar sig för forskningsorganisationens behov.

- Otnäs passar som område utmärkt för forskningssamarbete med andra aktörer, exempelvis Aalto-universitetet. Dessutom har man bland aktörerna i området försökt hitta så många gemensamma funktioner och tjänster som möjligt. Transportförbindelserna i området är utmärkta och tjänsterna mångsidiga. Jag tror att lokalerna kommer att tillgodose de särskilda behov som forskningen har även i framtiden, säger Jarkko Koskinen, överdirektör vid Geodatacentralen.

Ytterligare information

Jarkko Koskinen, överdirektör, 050 337 2902, jarkko.koskinen@lantmateriverket.fi

 

FGI:s nya adress från och med 1.5.2022:


Geodata centralen FGI
Vuorimiehentie 5
02150 Espoo

Alla kontaktuppgifter


 

Geodatacentralen
Forskning

Nyheter och artiklar