Hoppa till huvudinnehåll

Geoportalen Paikkatietoikkuna har uppdaterats till en ny version.

Glada nyheter! Geoportalen Paikkatietoikkuna har uppdaterats till en ny version. Samtidigt togs Oskaris nya 3D funktion i bruk. Den möjliggör visualisering av 3D material i kartfönstret. För tillfället är det brist på lämpliga 3D datamängder, men vi håller er informerade, då vi fått tillgång på lämpliga datamängder.

Mätningsverktygens användbarhet har förbättrats: nu är det möjligt att mäta arealer eller distans utan att den tidigare mätningen osynliggörs. Dessutom har stilval vid administration av användarens egna kartlager i vektorgrafik (WFS) utvidgats, och nedladdning av kartlagrens attributtabeller till egen dator har också möjliggjorts.

Vissa andra mindre förbättringar och felkorrigeringar har gjorts bl.a. beträffande kartpublicering, sparandet av läge, statistikdatamängder, benämningsstilar av datamängder i vektorgrafik, samt beträffande WFS-datamängdernas behandling och felanmälan.

Till geoportalen Paikkatietoikkuna.

Senaste servicemeddelanden