Gränsöversynen i kraft mellan Finland och Ryssland

Gränsöversynen mellan Finland och Ryssland trädde i kraft i dag den 19 juli. Finland och Ryssland undertecknade 19.6.2017 i Imatra ett protokoll som visar gränsens sträckning mellan länderna. Båda länderna har godkänt gränsbeskrivningsprotokollet.

Gränsen mellan Finland och Ryssland.
Bild:
Julia Hautojärvi

− Alla råmärken granskades och mättes upp i terrängen, och allt material, exempelvis kartor och gränsmärkesbeskrivningar, uppdaterades i digitalt format, säger lantmäterirådet Pekka Tätilä från Lantmäteriverket.

Rågången var teknisk till sin karaktär, och gränsens sträckning ändrades inte på något sätt.
Finland och Ryssland har avtalat om att gränsöversynen i fortsättningen görs med 25 års mellanrum.

Läs tidigare nyheter om ämnet:

Riksdagen godkände resultaten av gränsöversynen mellan Finland och Ryssland (7.6.2018)
Finland och Ryssland gick upp varje råmärke på gränsen mellan länderna (20.6.2017)
Du kan titta på dokumenten från översynen på vår webbplats.

Mera information

Kartchef Jyrki Lämsä, 040 524 2508, jyrki.lamsa@lantmateriverket.fi

 

 

Nyheter och artiklar