Hoppa till huvudinnehåll

Gränssnittstjänst eller filtjänst – vilken väljer du?

Behöver du Lantmäteriverkets kart- eller geodatamängder? Bas- eller bakgrundskartor, laserskanningsdatamängder, terrängdatabasen, höjdmodeller, flygfotografier eller uppgifter från fastighetsregistret? 

Text: Leena Hirvelä, Informationsrådgivare

""
Lantmäteriverkets dataprodukter: bakgrundskarta, terrängkarta och fastighetsregisterkarta, terrängskuggning, laserskannat material och flygbild.
Bild:
Lantmäteriverket

Datamängderna finns tillgängliga i gränssnittstjänsten och filtjänsten. Funderar du på när man bör använda gränssnittsjänsten respektive filtjänsten? 

Här några tips för val av tjänst.

Gränssnittstjänsten – uppdaterad information via nätet

Gränssnittstjänsten kräver att du har en programvara som kan hämta ett kartutsnitt eller information från Lantmäteriverkets server med de sökvillkor du ger. Du kan alltid hämta de senaste tillgängliga uppgifterna till din enhet. Avsikten är inte att spara informationen på din enhet, utan tanken är att varje gång hämta uppdaterad information. Det är dock möjligt att spara informationen.

Filtjänsten – nedladdning av information till din egen enhet

Filtjänsten är en självbetjäningstjänst för nedladdning av öppna datamängder. I filtjänstens användargränssnitt kan du välja vilka datamängder du önskar och från vilket område. Du kan också välja filformat och koordinatsystem. Efter valet ger tjänsten dig en webbadress där du kan ladda ner filerna till din enhet.  Filerna är datamängder för någon viss tidpunkt.

Val av tjänst enligt behov

Det finns inget entydigt svar på frågan vilken du väljer. Du kan fundera på tjänstens tillämplighet med olika behov och krav som grund. I vissa fall kan ”båda är bäst”, det vill säga en kombination av båda vara den bästa lösningen. 

Datamängdens volym

Om du behöver enstaka datamängder då och då eller från ett litet område, är det enklast att ladda ner datamängderna från filtjänsten. Om du behöver olika slags material ofta och från många platser är gränssnittstjänsten ett smidigt alternativ. Användaren av gränssnittstjänsten behöver inte veta i förväg om hen behöver en baskarta över Utsjoki eller ett flygfotografi över Brahestad. 

Om du behöver en datamängd över ett stort område, såsom hela Finlands område, kräver nedladdningen tid och lagringen utrymme. För nedladdning av stora datamängder erbjuder vi kataloggränssnittet, som underlättar nedladdningen.

Användare av datamängder och utrustning

För ett litet projekteringskontor eller en enskild användare kan det vara enklast att ladda ner nödvändiga datamängder via nedladdningstjänsten. Ett stort projekteringskontor kan dra nytta av att de som jobbar på olika verksamhetsställen lätt får tillgång till datamängderna via gränssnittstjänsten. Var och en behöver inte ladda ner datamängderna separat. 

Datamängder som är tillgängliga som gränssnittstjänst i webb- eller mobiltjänsten, såsom Kartbildstjänsten (WMTS eller vektortegel, lämpar sig utmärkt. 

Tillförlitligheten och hastigheten vid användning av uppgifterna

I vissa fall är det nödvändigt, även oundvikligt, att upprätthålla informationen som lagrade filer. Det är oundvikligt om störningar i gränssnittstjänsten eller dataförbindelserna är kritiska för verksamheten. Filer lämpar sig för offline-användning om nätförbindelser inte är möjliga eller om de tillfälligt är ur bruk.  Det är också ofta snabbare att använda lokalt lagrade filer. 

Informationens aktualitet och uppdatering

För många användare är det viktigt att datamängderna är uppdaterade. Uppdaterade fastighetsuppgifter är viktiga till exempel i olika slags planerings- och tillståndsprocesser eller till exempel skogsarbete. Uppdaterade väguppgifter är nödvändiga om man ska vara säker på att hitta fram. I sådana användningsfall kan gränssnittstjänsten vara ett klokt val.

Informationen i filer som laddats ned från filtjänsten blir inaktuell med tiden, men inaktuella filer kan uppdateras med hjälp av uppdateringstjänsten. I tjänsten kan du söka efter ändrade filer och som svar får du direkta nedladdningslänkar till uppdaterade filer. På det sättet kan du enkelt uppdatera bara de filer i din datamängd som har ändrats.

Datamängdens bearbetbarhet och flexibilitet

Det är enklare för användaren att skräddarsy och visualisera filer än datamängder som hämtats via gränssnittstjänsten. Å andra sidan är till exempel de vektortegel som fås via gränssnittstjänsten lättare att bearbeta för användaren och ger fler möjligheter än traditionella rasterdatamängder.

Förutsättningar för ibruktagning

Det finns såväl öppna som avtalsbaserade gränssnittstjänster. Öppna gränssnitt är avgiftsfria och det krävs endast en API-nyckel för att använda tjänsterna. Avtalsbaserade tjänster är avgiftsbelagda och kräver ett användarnamn och ett lösenord. Det krävs viss tid för att upprätta ett avtal. Ibruktagningen av filtjänsten är mycket enkel: du behöver bara en e-postadress. 

Ibruktagning av gränssnittstjänsten kräver i allmänhet mer teknisk kunskap än användningen av filtjänsten. Gränssnittstjänster används därför oftast i professionella sammanhang under det att det är enkelt att ladda ner filer från filtjänsten för såväl yrkesbruk som hobbybruk.

Läs mer

Geodata
Datamaterial
Gränssnitt

Nyheter och artiklar