Grund- och terrängkartornas tryckserier färdiga

Lantmäteriverket har låtit trycka i lager alla de grund- och terrängkartor som ingick i tryckplanen. Inga nytryck av tryckta kartor kommer att tas fram eftersom efterfrågan på papperskartor har sjunkit.

Viimeisimmän peruskartan painosarjan ensimmäinen painos tarkistettavana vuonna 2006.
Lantmäteriverket
Under åren 2006–2017 trycktes sammanlagt 1 237 olika kartblad av grundkartan.

– Användningen av kartor har dock inte minskat. I dag används kartor allt oftare i olika mobilapparater, konstaterar utvecklingschef Aaro Mikkola.

Det finns ännu gott om kartor på lager. Även i fortsättningen kan du beställa en kartutskrift över det område du vill.

– Våra kunder kan beställa en kartutskrift och välja skalan och arkstorleken. Då tillverkar vi kartan alltid utgående från det mest aktuella terrängdatamaterialet, säger Mikkola.

Vi tillhandahåller kartutskrifter även på väderbeständigt material. Du kan skapa och beställa din kartutskrift i vår karttjänst Kartplatsen. Vi tillhandahåller kartor även som pdf-filer där kartelementens genomskinlighet kan justeras.

Hela Finland på kartblad

Enligt den nuvarande kartbladsindelningen har Lantmäteriverket låtit trycka totalt 388 kartblad av terrängkartan i skalan 1:50 000 under åren 2009–2017. Alla kartblad över hela landet har därmed blivit tryckta.

Under åren 2006–2017 trycktes sammanlagt 1 237 olika kartblad av grundkartan. Enligt de senast fastslagna målen trycktes alla kartblad över hela landet söder om Rovaniemi. I området norr om Rovaniemi trycktes kartbladen över de mest centrala tätorterna.

Mera information

Kartchef Tuomo Lusa, 029 531 6139
Utvecklingschef Aaro Mikkola, 029 531 6248
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit