Hoppa till huvudinnehåll

Har du sett ett flygplan som kretsar fram och tillbaka på himlen? Flygfotograferings- och laserskanningsperioden har börjat

På våren kan man se flygplan som flyger fram och tillbaka på himlen under en längre tid. Förmodligen utför maskinen flygfotografering: Lantmäteriverkets flygfotograferings- och laserskanningsperiod har startat.

Maata ja vesistöä auringonpaisteessa ylhäältä lentokoneesta kuvattuna.
Bild:
Maanmittauslaitos

Varje år skannas cirka en sjättedel och flygfotograferas en tredjedel av Finlands landyta enligt det nationella laserskannings- och flygbildsprogrammet. Efter skanningen och fotograferingen kontrolleras materialets kvalitet och materialet behandlas för publicering. Fram till slutet av året kommer hela materialet att vara tillgängligt för kunderna.

– Vi startar flygfotograferingen med vår egen utrustning så fort snön har smält. På grund av den sena våren började arbetet i år inte förrän runt första maj – ungefär en månad senare än 2021, säger Petri Leiso, ledande expert på flygfotografering vid Lantmäteriverket.

Flygfotografering lyckas endast vid uppehållsväder

Fotograferingen lyckas endast i soligt och klart väder. Moln och till exempel föroreningar i atmosfären hindrar fotograferingen.

– Förra året nådde vi rekordsnabbt ett rekordresultat, eftersom flygväderförhållandena var historiskt goda. Vi väntar nu med spänning på vilket väder vi och semesterfirarna får i sommar, säger Petri Leiso.

Samma markområden både flygfotograferas och laserskannas. Hälften av fotograferingarna kan göras med Lantmäteriverkets fotograferingsflygplan och kamera. Resten av fotograferingarna och alla skanningar görs av ett konsultföretag med fyra medarbetare. På så sätt används tillräckligt med utrustning.

– Med flera aktörer är projekthanteringen under skannings- och fotograferingsperioden ett stort pussel. Som bäst kan vi under samma dygn ha sex flygplan i luften för att samla in material. Efter flera års arbete faller pusselbitarna ändå på plats, säger Teemu Mielonen, ledande expert på laserskanning.

Nödvändig information för att garantera samhällets funktioner

De historiska flygbilder som publicerades förra året, de moderna bilderna tagna med digitalkamera och det laserskanningsmaterial som samlats in sedan 2008 utgör tillsammans en viktig dataresurs för olika ändamål.

Flygbilds- och laserskanningsmaterialet är av avgörande betydelse för flera funktioner i samhället. Materialet behövs bland annat av Försvarsmakten, Livsmedelsverket samt aktörer inom skogs- och natursektorn. För att till exempel samla in uppgifter om skogstillgångar behövs flygbilder och laserskanningsmaterial som samlats in från samma område samma år.

Vem som helst kan jämföra olika års flygbilder i geodataportalen Paikkatietoikkuna, där historiska flygbilder har varit tillgängliga sedan förra sommaren. De äldsta bilderna i Paikkatietoikkuna är från början av flygfotograferingshistorien, 1930-talet.

– Nytt material är viktigt för våra kunder, men möjligheten att jämföra det med tidigare material har visat sig vara mycket värdefullt. Tjänstens popularitet har överraskat oss, gläder sig Leiso och Mielonen.

Tilläggsuppgifter

Flygfotografering: Ledande expert Petri Leiso, 040 801 7720, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi
Laserskanning: Ledande expert Teemu Mielonen, 050 304 4527, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Information till medierna
Laserskanning
Flygfotografering

Nyheter och artiklar