Hoppa till huvudinnehåll

Hur ansöker väglaget om förrättning av enskild väg?

Det finns flera situationer där en förrättning av enskild väg behövs. Ofta behöver väglaget en förrättning av enskild väg när man av en eller annan anledning vill flytta vägen. Förrättning av enskild väg kan ansökas av bland annat vägdelägare, ägare eller delägare till fastigheter eller väglag.

Traktori ajaa maaseudulla pitkin kesäistä kylätietä.
Bild:
Maanmittauslaitos/Julia Hautojärvi

Väglaget ska besluta om ansökning av förrättning av enskild väg vid väglagsstämman. I praktiken betyder beslutet att vägdelägarna förbinder sig till förrättningskostnaderna. Förrättningens syfte ska beskrivas så noggrant som möjligt i väglagets protokoll. Beslutet ska fattas innan ansökan om förrättning av enskild väg inlämnas.

Väglagets protokoll med beslutet om ansökningen ska bifogas till ansökan om förrättning av enskild väg. En ritad karta bör bifogas om den klargör ansökan.

Det är enklast att göra ansökan om förrättning av enskild väg på Lantmäteriverkets webbplats. Närmare anvisningar för sökanden finns på webbplatsen.

Ansök om förrättning av enskild väg

Väglags beslut styrs av lagen om enskilda vägar

Praktiska uppgifter för väglaget och organet definieras i lagen om enskilda vägar. Väglaget sköter och svarar för ärenden som anknyter till väghållningen av den enskilda vägen. Väglagets organ ska bland annat sammankalla väglagsstämmor, bereda ärenden som beslutas vid stämman, sörja för underhållet av vägen och även göra nödvändiga anmälningar till myndigheter.

Väglaget beslutar om valet av styrelsen som sköter de praktiska ärendena, eller det så kallade organet. Organet kan vara en bestyrelse med flera medlemmar eller endast en syssloman. Oberoende av vilkendera typ organet är ska det sköta väglagets ärenden med omsorg.

Väglaget beslutar i regel om ärenden gällande väghållning vid stämmor med majoritetsbeslut. Vanligtvis har väglaget en egentlig årsstämma och extra stämmor vid behov. Väglaget behöver inte nödvändigtvis sammanträda varje år. Om väglaget så beslutar är det möjligt att ha färre stämmor. Väglaget ska ha en stämma som motsvarar en årsstämma minst vart fjärde år.

Mera information

Lantmäteriverkets kundservice per telefon 029 530 1110 eller e-post kundservice@lantmateriverket.fi

Nyheter och artiklar