Husbolagens tidsfrist att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år

Husbolagens tidsfrist för att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år fram till den 31 december 2023. När bolagen överför aktieböckerna inom utsatt tid tar man inte ut någon avgift. Därutöver ska bestämmelserna om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem preciseras. Lagarna träder i kraft i dag den 1 februari 2021.

Den elektroniska tjänsten för överföring av aktieböcker togs i bruk våren 2020. Via tjänsten har bostadsaktiebolag som grundats före 2019 kunnat överföra aktieböcker till Lantmäteriverket och ansluta sig till bostadsdatasystemet. Avsikten har varit att de bostadsaktiebolag som har en disponent i huvudsak ska överföra sina aktieböcker via ett gränssnitt som byggs upp i disponentsystemen. Detta har dock dragit ut på tiden och att överföra aktieböcker via gränssnittet lyckas tidigast i januari-februari 2021.

Orsaken till den förlängda tidsfristen är att om bolagen följer de ursprungliga målen har de endast ett och ett halvt år på sig att göra överföringen.  Det är avgiftsfritt att överföra aktieböckerna inom utsatt tid, senare ska det tas ut en avgift.

Mera information

För mera information se Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Överföring av aktibok

Senaste nyheter och bloggar