Införandet av tjänsten för överföring av aktieböcker skjuts upp

Införandet av Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker skjuts upp. Avsikten var att tjänsten skulle införas i oktober.

Beslutet om senareläggning fattades eftersom det i slutskedet kom fram detaljer som gäller dataskydd och som är kritiska för tjänstens säkerhet.

– Överföringstjänsten blev färdig, men alla tjänsterna i helheten blev inte färdiga inom den planerade tidsramen. Detta borde vi ha uppmärksammat och informerat om tidigare, säger Jorma Turunen, programchef vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket kan ännu inte uppskatta när överföringstjänsten kan öppnas. Information om en mer detaljerad tidsplan ges i november.

– Vi beklagar att införandet av tjänsten försenas. Förseningen är förarglig, men vi vill vara säkra på att det är säkert och riskfritt att använda tjänsten, säger Turunen.

Överföringen av aktieböcker fortsätter som tidigare

Överföringen av aktieböcker hindras inte av att införandet av överföringstjänsten skjuts upp. Från och med maj har det varit möjligt för gamla husbolag att överföra uppgifterna från aktieböckerna till bostadsdatasystemet genom att lämna de uppgifter som ska överföras till Lantmäteriverket på en separat blankett. Överföringen av aktieböckerna fortsätter som tidigare tills överföringstjänsten tas i bruk.

Husbolag ska överföra aktieboken före utgången av 2022. Lantmäteriverket rekommenderar att husbolagen överför aktieboken tidigast 2020, då både tjänsten för överföring av aktieböcker och gränssnittet för fastighetsförvaltningssystem införs.

Överföringen av aktieböckerna är kopplad till bostadsdatasystemet som togs i bruk i början av 2019. Nya bolag som grundats i år omfattas genast av bostadsdatasystemet. Gamla husbolag för först över bolagets aktiebok i bostadsdatasystemet. När husbolaget har fört över aktieboken kan en ansökan om registrering av ägande och pantsättning för enskilda aktielägenheter göras hos Lantmäteriverket.

Mer information

Jorma Turunen, programchef, tfn 040 179 5335. fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi

Ytterligare information om överföringen av aktieböcker och om förfarandets följder för husbolagets verksamhet finns på osakehuoneistorekisteri.fi.

Uusimmat uutiset ja blogit