Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggningsperioden börjar – av dessa tecken känner du igen Lantmäteriverkets kartläggare

Lantmäteriverkets kartläggare ger sig av igen för att precisera den geografiska informationen på olika håll i Finland. Kartläggare känns utifrån Lantmäteriverkets arbetskläder och symbolen på bilen. I tjänsten Kartplatsen kan alla finländare utan avgift använda den information som kartläggarna samlar in, men aktuell och högkvalitativ geografisk information behövs framför allt för att upprätthålla många samhällsfunktioner inom till exempel räddningsväsendet, försvaret, jord- och skogsbruket samt byggnads- och miljösektorn.

Kartoittaja istuu Maanmittauslaitoksen autossa ja katsoo paperista karttaa. Hänellä on oranssi työpaita yllään ja sen rinnassa henkilökortti.
Bild:
Julia Hautojärvi

Lantmäteriverkets kartläggare rör sig i terrängen för att kontrollera platser för sådana objekt som det inte varit möjligt att kartlägga tillförlitligt med hjälp av flygbilder. Det är också möjligt att nya vägar och byggnader byggts mellan flygfotograferingstidpunkterna, därför måste även deras läge i terrängen preciseras. Ju fler förändringar som sker i terrängen, desto oftare görs terrängkartläggningar, men det vanliga tidsintervallet är cirka 3–6 år. Kartläggningsperioden infaller vanligen mellan juni och oktober.

– Kartläggarna berättar gärna vad de gör, så man kan alltså tala med dem. Arbetet utförs oftast i gott samförstånd med markägare och stuginvånare, berättar Jyrki Lämsä, kartverkschef vid Lantmäteriverket.

Av dessa tecken känner du igen en kartläggare

Vanligen rör sig kartläggarna på offentliga platser. De besöker gårdar till hus och sommarstugor endast om det är nödvändigt, alltså till exempel då när det inte på något annat sätt är möjligt att kontrollera byggnadernas antal eller läge. Kartläggarna utför sitt arbete snabbt och utan att störa till exempel friden på sommarstugan.

Lantmäteriverkets kartläggare har

  • lämpliga arbetskläder och Lantmäteriverkets varselväst med Lantmäteriverkets logotyp
  • Lantmäteriverkets dekaler på bilen
  • ID-kort som kartläggaren visar på begäran.

Du kan också be en broschyr av kartläggaren med närmare information om kartläggningsarbetet.

Använd kartor utan avgift i webbtjänsten

Kartläggarna har med sig mätinstrument med hjälp av vilka de för in de i terrängen kontrollerade uppgifterna i den Terrängdatabas som Lantmäteriverket upprätthåller. Terrängdatabasen är det mest exakta kartmaterialet som täcker hela landet och som kontinuerligt uppdateras.

När terrängarbetet har slutförts syns uppdateringarna av kartorna genast också i Lantmäteriverkets tjänst Kartplatsen. Därifrån kan vem som helst kostnadsfritt använda kartmaterialet. I tjänsten kan du också köpa tryckta grund- och terrängkartor samt beställa kartutskrifter. På Lantmäteriverkets webbplats kan du dessutom ladda ner höjdmodeller, flygbilder, namnbestånd och material från laserskanningar.

Ytterligare uppgifter

Du kan skicka feedback och frågor som gäller terrängarbeten inom ditt område till Lantmäteriverket per e-post till maasto@maanmittauslaitos.fi.

Representanter för medierna kan följa med kartläggare i terrängen. Kontakta vårt servicenummer för medier 029 531 5050 eller skicka e-post viestinta@maanmittauslaitos.fi.

Vi svarar på meddelanden vardagar kl. 9–15.

Information till medierna
Geodata
Kartor

Nyheter och artiklar