Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsen har fått en ny bakgrundskarta

Den bakgrundskarta som visas på Kartplatsen har förnyats. Antalet färger på bakgrundskartan och dess in-formationsinnehåll har gallrats ut. Syftet har varit att skapa en klar karta som bättre framhäver den informat-ion som i övrigt visas på kartan. På mer exakta kartlager syns byggnader, vägnamn och adresser tydligt.

Senaste servicemeddelanden