Hoppa till huvudinnehåll

Kommentera datamodellen och kvalitetskraven för det riksomfattande adressinformationssystemet

Utkasten till datamodell och kvalitetskrav för det riksomfattande adressinformationssystemet, som för närvarande tas fram, har publicerats för att kommenteras. Vi önskar att i synnerhet kommunerna, kommunernas systemleverantörer och användare av adressinformation lämnar sina kommentarer. Kommentarer kan lämnas i tjänsten dinåsikt.fi 30.9.2021–22.10.2021.

Grafiikka, johon on kuvattu tontteja ja alueita osoitteineen.

Lantmäteriverket bereder ett riksomfattande adressinformationssystem. I framtiden kommer det att vara möjligt att få till gång till alla adresser som kommunerna gett till byggnader, fastigheter och andra objekt så att adresserna är tillförlitliga, aktuella och korrekta. Avsikten är att informationssystem inom den offentliga förvaltningen och andra som använder adressinformation i en stor utsträckning ska använda sig av informationen i det riksomfattande adressinformationssystemet.

Datamodellen definierar hur adressinformationen modelleras i det riksomfattande adressinformationssystemet.

Kvalitetskraven syftar till att beskriva hurdan den adressinformation som ingår och införs i adressinformationssystemet ska vara till sitt informationsinnehåll för att den ska vara lämplig för adressinformationssystemet och av hög kvalitet.

Utkasten har beretts i samarbete med kommunerna och användare av adressinformation.

Kommentera senast den 22 oktober 2021

Datamodellen och kvalitetskraven kommer att vidareutvecklas utifrån kommentarerna. Preciserade versioner av datamodellen och kvalitetskraven publiceras senare och kommer att användas i utvecklingen av det riksomfattande adressinformationssystemet. Kommentarer kan lämnas fram till den 22 oktober 2021.

Utkasten och begäran om kommentar har publicerats på finska i tjänsten dinåsikt.fi.

Mera information

Suvi Heittola, sakkunnig, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Mer information om det riksomfattande adressinformationssystemet finns på maanmittauslaitos.fi/sv/adressinformationssystem

Adressregistersystemet
Interoperabilitet

Nyheter och artiklar