Kontrollera uppgifterna om din fastighet gratis på nätet

Lantmäteriverket har öppnat en ny webbtjänst för fastighetsägare, där du avgiftsfritt kan kontrollera uppgifterna om din fastighet samt köpa utdrag och intyg över din fastighet.

En röd stuga och gården.
Lantmäteriverket
Den nya e-tjänsten är avsedd för personkunder och du loggar in med bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

− I tjänsten kan du enkelt kontrollera din fastighets gränser och areal exempelvis under veckoslutet. Tidigare har fastighetsägare varit tvungna att kontakta vår kundservice för att få uppgifterna, berättar ledande expert Teija Tarvainen från Lantmäteriverket.

− Du får ett officiellt utdrag och intyg direkt på webben, medan hanteringen av en beställning som kommit in per e-post eller telefon kan ha tagit ett par vardagar, fortsätter Tarvainen.

Basuppgifter avgiftsfritt

I tjänsten kan du söka basuppgifter om dina fastigheter och outbrutna områden samt basuppgifter om arrendeområden. Tjänsten visar fastigheternas läge på kartan och i den kan du kontrollera din fastighets basuppgifter, exempelvis areal, namn och registreringsdatum.

Dessutom kan du i tjänsten köpa utdrag och intyg över din fastighet.

− Det kostar ingenting att titta på uppgifter om din egen fastighet, men utdragen och intygen är avgiftsbelagda. I vår e-tjänst får du utdraget billigare än genom att beställa via kundservicen. Med detta vill vi uppmuntra våra kunder att börja använda den nya tjänsten, säger Teija Tarvainen.

Den nya e-tjänsten är avsedd för personkunder och du loggar in med bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

I tjänsten får du uppgifter om fastigheter i vilka man registrerat din äganderätt eller ditt köp som bestyrkts av köpvittne eller den gåva som du fått. Exempelvis när en fastighet ägs av ett oskiftat dödsbo, ser delägarna nödvändigtvis inte sina innehav.

E-tjänsten utvidgas 2017–2018

Lantmäteriverkets målsättning är att erbjuda alla tjänster för kunderna även på nätet.

E-tjänsten kommer att stegvis utvidgas med nya egenskaper under åren 2017 och 2018. Som kund kan du via e-tjänsten vara i kontakt med Lantmäteriverket och följa ditt ärende, exempelvis hur en lagfart eller styckning fortskrider, samt delta i hanteringen av ärendet på nätet.

I genomförandet av tjänsterna utnyttjar vi statens gemensamma lösningar för elektroniska tjänster, exempelvis suomi.fi-indentifikation.

Mera information

Ledande expert Teija Tarvainen, 040 778 7391, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Gå till e-tjänsten

Uusimmat uutiset ja blogit