Köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse i Lantmäteriverkets e-tjänst

Det förnyade meddelandet om fastighetsöverlåtelse har tagits i bruk i Lantmäteriverkets e-tjänst (organisationskunder). Köpvittnen loggar in i tjänsten genom att identifiera sig i webbportalen Suomi.fi. Köpvittnets rättigheter kontrolleras i köpvittnesregistret. Så många uppgifter som möjligt hämtas på förhand till blanketten och det är enklare än tidigare att fylla i blanketten. Senare under nästa år kommer det också att vara möjligt att anhängiggöra lagfart med samma meddelande.

De gamla blanketterna på webbplatsen Suomi.fi tas ur bruk 15.1.2019.

Mera information och ifyllningsanvisningar på sidan Anvisningar för köpvittnen

Meddelande om fastighetsöverlåtelse i e-tjänsten (organisationskunder)

Stöd för köpvittnen: sovellustuki@maanmittauslaitos.fi, du kan också be oss ringa dig.

Uusimmat uutiset ja blogit