Hoppa till huvudinnehåll

Kundservicestället i Rovaniemi öppnar i nya lokaler

Kundservicestället i Rovaniemi öppnar i nya lokaler i köpcentret Rinteenkulma 9 december 2020.

Det nya servicestället på köpcentrets andra våning, på Koskikatu 25, har öppet måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9.0016.15.

På det nya servicestället kan kunderna sköta ärenden som gäller fastigheter, få rådgivning i bostadsdatasystemet, beställa kartprodukter samt få information om Lantmäteriverkets e-tjänster.

Serviceställets centrala läge tar Lantmäteriverket närmare kunderna och gör tjänsterna mer tillgängliga.

– Vi vill pröva en modell där vi tar vår service dit människorna naturligt rör sig, berättar chef för informationstjänsten Pekka Jakobsson.

Köpcentret har uppskattningsvis 10 000 kunder dagligen, och förutom affärslokaler finns där en hälsostation och Rovaniemi stads serviceställe.

Trygga besök

Under coronatiden fäster Lantmäteriverket särskild uppmärksamhet vid säkerheten för både kunder och personal. Vi önskar att kunderna i första hand kontaktar vår kundservice via elektroniska kanaler, dvs. på webblankett, per e-post eller per telefon.

Kunderna kan enkelt sköta ärenden som gäller deras fastigheter i vår e-tjänst där de kan se uppgifterna om den egna fastigheten och söka lagfart eller lantmäteriförrättning samt köpa utdrag och intyg. I fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man sälja eller köpa en fastighet, ansöka om inteckningar och se grunduppgifter om sin fastighet.

Om det inte går att sköta ärendena via våra e-kanaler är det också tryggt att besöka våra kundserviceställen. Vi har installerat skyddsglas på våra serviceställen, tillhandahåller handdesinfektionsmedel i lokalerna och gjort det möjligt för kunderna att hålla säkerhetsavstånd under besöket.

Vi ber kunderna iaktta god handhygien och endast besöka servicestället om de är friska. Läs mer om anvisningarna under coronatiden på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

 

Kontaktuppgifter för servicestället i Rovaniemi

Mer information om våra e-tjänster

 

Nyheter och artiklar