Hoppa till huvudinnehåll

Kundstödet är överbelastat

Kundstödet är överbelastat just nu, eftersom ändringen i Fastighetsdatatjänstens användaridentifikation har lett till många stödbegäran. Olika typer av förfrågningar och ändringsbegäran har flerdubblats jämfört med en vanlig höst. Alla begäran handläggs i den ordning de har anlänt. Dessutom har hanteringen av ärenden som berör användaridentifikationsreformen fått högre prioritet än nya avtalskunder och andra tillståndsbegäran.

Anvisningar om ibruktagandet av Suomi.fi-identifikation

Det bästa sättet att kontakta oss är per e-post: tietopalvelut (at) maanmittauslaitos.fi

Vi beklagar att kundstödet är överbelastat och tackar för visat tålamod!

Senaste servicemeddelanden