Hoppa till huvudinnehåll

Lagfart anhängig från bestyrkande av köp

Meddelandet om fastighetsöverlåtelse har 10.6.2020 uppdaterats så att ansökan om lagfart kan anhängiggöras redan genom bestyrkande av köp. I meddelandet om fastighetsöverlåtelse har en punkt lagts till där köpvittnet kan förmedla överlåtelsemottagarens uppgifter för ansökan om lagfart.

Kontaktuppgifter behövs för meddelande om fastighetsöverlåtelse

Överlåtelsemottagaren bör meddela köpvittnet om mottagaren vill att lagfartsärendet ska inledas i detta skede. Om man vill få lagfarten anhängig, ska överlåtelsemottagaren till köpvittnet meddela sina egna eller sitt ombuds kontaktuppgifter till vilka kompletteringsbegäran, beslutshandlingen och fakturan kan skickas. Till hjälp för köpvittnet har en blankett tagits fram, med vilken behövliga kontaktuppgifter kan samlas in.

Smidigare och snabbare ärenden

Målet med förändringen är att lagfartsansökningarna i större omfattning blir automatiskt anhängiga i fortsättningen och således göra behandlingen av lagfartsärenden snabbare.

Mera information

Beskrivning av och inloggningslänk till Lantmäteriverkets e-tjänst
Användningsvillkor för e-tjänsten
Så här fyller du i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse

Senaste servicemeddelanden