Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket bereder sig på coronavirusets verkningar

Coronavirussituationen i Finland har förändrats snabbt under de senaste dagarna. Lantmäteriverket har berett sig på situationen, och vi vidtar behövliga åtgärder för att säkerställa vår basverksamhet och skydda våra anställda.

Vi kommer även i fortsättningen att försöka iaktta de samarbetsavtal som vi ingått med våra samarbetsparter och säkerställa våra tjänsters kontinuitet. Lantmäteriverket samarbetar även med tjänsteleverantörer i beredningen.

Vi följer aktivt coronavirussituationen i Finland och i världen och vi kommer att informera våra samarbetsparter om ärendet regelbundet. 

I frågor som gäller tjänsternas kontinuitet får avtalskunder råd av verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller de kontaktpersoner som nämns i avtalen.
 

Senaste servicemeddelanden