Lantmäteriverket blev ordförande för EU:s fastighetsregisterkommitté 1 juli

Den 1 juli övertog Finland ordförandeskapet för EU:s fastighetsregisterkommitté (Permanent Committee on Cadastre in the European Union, PCC) för resten av året. Kommittén förenar de nationella fastighetsregisterförarna inom EU och påverkar EU-institutionerna genom att betona betydelsen av fastighetsuppgifter.

Kuvituskuva kerrostalojen rakentamisesta
Bild:
Riku Nikkilä

– Möjligheten att påverka EU-kommissionen vid fastställande av geografiska datamängder inom ramen för INSPIRE-direktivet tillskriver jag fastighetsregisterkommittén, säger Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen.

EU-direktivet INSPIRE främjar interoperabla geografiska datamängder. Lantmäteriverket samordnar genomförandet av INSPIRE i Finland.

– Med hjälp av en gemensam geodatainfrastruktur kan vi inom hela EU använda geodata som har tagits fram i Finland. På detta sätt minskar mängden överlappande arbete och kostnaderna sjunker, säger Kokkonen.

God praxis som modell

Fastighetsregisterkommittén fokuserar på upprätthållande av ett expertnätverk och på informationsutbyte inom detta. Den nationella lagstiftningen förhindrar ofta kopiering av god praxis som sådan.

– Ju bättre vi känner till de övriga EU-ländernas fastighetsregister och övriga katastersystem, desto lättare är det för oss att utveckla nationsgränsöverskridande tjänster, säger Kokkonen.

Generaldirektören tror inte att det någonsin kommer att skapas ett gemensamt fastighetsregister för EU-området, utan länderna kommer att fortsätta med nationell fastighetslagstiftning.

Vilken roll kommer fastighetsregistret att ha i framtiden?

Under Finlands ordförandeskap kommer man att granska utvecklingen av ett ekosystem för fastighetsöverlåtelse och fokusera på innehållet i framtidens fastighetsregister, som Lantmäteriverkets Geodatacentral redan forskar i inom projektet Katasteri 2035.

Inom projektet utreds hur rollen för register som innehåller geodata kommer att förändras, när till exempel automatiserad trafik, intelligenta stadsstrukturer och tredimensionell planering av markanvändningen kräver högklassiga geografiska datamängder och information om rättigheter och begränsningar gällande marken för att kunna fungera.

Det mest synliga evenemanget under Lantmäteriverkets ordförandeskap är kongressen och plenumet som Lantmäteriverket ordnar 20–21 november 2019 i Helsingfors.

– Temat för evenemanget är att utveckla ett ekosystem för fastighetsöverlåtelse bland annat ur kundernas perspektiv, säger Arvo Kokkonen.

Ordförandeskapet följer EU-ordförandeskapet, vilket innebär att Lantmäteriverket i Finland är ordförande 1 juli till 31 december 2019. Finland övertog ordförandeskapet av kart- och fastighetsregistermyndigheten i Rumänien.

Ytterligare information

Permanent Committee on Cadastre in the European Union (på engelska)

Arvo Kokkonen, generaldirektör, 040 028 0875, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit