Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket blir mer kund- och serviceorienterat

Lantmäteriverket förnyar sina verksamhetssätt bland annat genom att uppdatera verkets organisationsstruktur. Kundorientering är i ännu högre grad kärnan i Lantmäteriverkets organisation, verksamhet och tjänster.

Kerrostalo.
Bild:
Riku Nikkilä

– Våra kunders behov är ett rättesnöre, utifrån vilket vi utvecklar våra tjänster. Vi har förnyat vår organisation för att tjänsteproduktionen ska bli ännu smidigare och tillgodose våra kunders behov bättre. På detta sätt säkerställer vi att våra kunder är nöjda även framöver, sammanfattar Irma Lähetkangas, överdirektör. 

Att kunderna är nöjda med Lantmäteriverket framgår av resultaten av kundnöjdhetsenkäter. I den senaste kundnöjdhetsenkäten fick verket betyget 4,36 på skalan 1–5. Högsta betyg, 4 eller 5, gavs av 88 procent av svarspersonerna.

– Vi vill tacka alla som gett respons. Den hjälper oss att stärka kundperspektivet i utvecklingsarbetet och kundorienteringen i våra tjänster. Framöver kommer vi att utöka möjligheterna och kanalerna för insamling av kundrespons. Vi kommer att samla in fortlöpande respons som bättre än för närvarande kan kopplas till servicetillfällena”, säger Susanne Hellman, direktör för kundrelationer. 

Vid organisationsändringen omorganiseras även det övriga kundsamarbetet. 

– Samarbete i nätverk tillsammans med intressegrupper och partner samt att beakta deras behov är en relevant del av vår verksamhet. För detta arbete har vi rekryterat nya servicechefer till en av våra verksamhetsenheter, tillägger Lähetkangas.

– Syftet med organisationsändringen är också att främja digitalisering vid Lantmäteriverket och interoperabla digitala servicekedjor inom den offentliga förvaltningen. Digitala tjänster utvecklas via samarbete i nätverk med andra myndigheter och genom att sprida bästa praxis, säger Marja Rantala, dataförvaltningsdirektör.

Inom ramen för organisationsändringen har bland annat lantmäteritjänsterna omgrupperats. De nya servicehelheterna visas i ett organisationsschema på verkets webbsida som presenterar Lantmäteriverkets organisation.

– Kunderna behöver naturligtvis inte veta till vilken servicehelhet den tjänst de behöver hör. Men den nya grupperingen gör det lättare att hitta information. Lantmäteriverkets kundservice betjänar fortsättningsvis kunderna i alla servicekanaler enligt principen om en enda kontaktpunkt, påpekar Lähetkangas.

Ytterligare information

Irma Lähetkangas, överdirektör, 040 834 0970, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Marja Rantala, dataförvaltningsdirektör, 040 087 9950, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Susanne Hellman, direktör för kundrelationer, 050 535 0780, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Information om organisationen

Lantmäteriverket
Tjänster

Nyheter och artiklar