Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket förnyar insamlingen av kundrespons

Lantmäteriverkets strategiska mål är att stärka kundorienteringen. Ett konkret steg för att uppnå målet är att förnya insamlingen av kundrespons. I början av oktober inleddes ett försök med sms-responsenkäter till kunder hos Lantmäteriverkets finskspråkiga telefontjänst.

Asiakaspalvelun työntekijä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Insamlingen av kundrespons kommer att utvidgas stegvis. I början av oktober inleddes ett försök med sms-responsenkäter till kunder hos Lantmäteriverkets finskspråkiga telefontjänst. Senare i oktober kommer även kunder hos den svenskspråkiga telefontjänsten att inkluderas i försöket.

– Vi värdesätter all respons. Genom responsen vill vi stärka kundperspektivet i utvecklingsarbetet och kundorienteringen i våra tjänster. Vi utvidgar stegvis metoderna och kanalerna för att samla in kundrespons, säger Susanne Hellman, direktör för kundrelationer.

Enkäten skickas till kunden direkt efter telefonsamtalet. I enkäten utreds kundernas nöjdhet med kundservicen på en bedömningsskala 1–5 (1 = mycket missnöjd och 5 = mycket nöjd). Vid behov kan kunderna också ge verbal respons. Det kostar ingenting för kunderna att svara.

– Den insamlade responsen behandlas en gång om dagen. Genom enkäten vill vi få omfattande respons och utvecklingsförslag i realtid. Vi är tacksamma för all respons och använder responsen för att utveckla våra tjänster och vår kundservice, säger Hellman. 

Mer information

Susanne Hellman, direktör för kundrelationer, 050 535 0780, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kundservice
Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar