Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket främjar återigen europeisk forskning och utbildning inom geografisk information

Professor Juha Oksanen, direktör för avdelningen för Geoinformatik och kartläggning vid Lantmäteriverkets Geodatacentral, valdes till medlem av direktionen för AGILE (Council), som främjar akademisk forskning och nätverkande inom geografisk informationsvetenskap i Europa. 

tiedon visualisointi

Den forskning inom geografisk information som ska bedrivas i Finland grundar sig på ett starkt internationellt nätverk. Snart får Lantmäteriverket på en hög post bidra till att uppnå målet. Föreningen för forsknings- och utbildningsenheter inom geografisk information i Europa, AGILE (The Association of Geographic Information Laboratories in Europe), har utsett professor Juha Oksanen till medlem i direktionen AGILE Council, som leder föreningens verksamhet och består av sammanlagt åtta medlemmar. 

”En plats i direktionen för AGILE gör på ett utmärkt sätt Geodatacentralens forskningssamarbete med de europeiska systerföreningarna mer intensivt och ger oss betydande synlighet inom en mycket viktig sektor. Det är också personligen fint att få bli en del av det kontinuum där vi under ledning av Tapani Sarjakoski utgör en av AGILE:s stiftande medlemmar, och där Tiina Sarjakoski var organisationens tidigare finländska direktionsmedlem under åren 2014–2018”
säger Juha Oksanen.

AGILE:s uppgift är att främja europeisk akademisk forskning, utbildning och nätverkande inom området för geografisk informationsvetenskap. 

Central verksamhet inom föreningen är AGILE-konferenserna som ordnas årligen. Årets konferens ordnas den 14–17 juni i Vilnius i Litauen.
Lantmäteriverkets Geodatacentral och dess föregångare Geodetiska institutet har på ett framgångsrikt sätt stått värd för konferenser i Helsingfors två gånger, åren 2000 och 2016. 

Läs mer https://agile-online.org/
 

Nyheter och artiklar