Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket har fått hederspriset Jäärappa för främjande av öppenhet i samhället

Föreningen för undersökande journalistik Tutkiva har 12.5.2022 beviljat hederspriset Jääraappa ("Isskrapan") för främjande av öppenhet i samhället till Lantmäteriverket för öppnande av kartdatamaterial.

Antti Kosonen ja onnittelukukat sekä Jääraappa-tunnustus.
Antti Kosonen.
Bild:
Hanna Nikkanen

Lantmäteriverket har på ett föredömligt sätt öppnat sina geodatamaterial och därmed möjliggjort många undersökande artiklar och nyheter. Exempelvis markanvändningsuppgifter och flygbildsmaterialet som omfattar flera decennier erbjuder oersättliga hjälmedel för lokal- och miljöjournalistik.

– Journalister behöver mångsidiga kartmaterial för att rapportera om exempelvis avskogning eller gröntvätt, och inom dessa områden har undersökande journalistik mer att göra än någonsin. Efterfrågan på undersökande journalistik som omfattar klimatåtgärder och naturens mångfald har ökat mycket i Finland, säger styrelsemedlem Hanna Nikkanen.

Jääraappa-hederspriset togs emot av Lantmäteriverkets innovationsdirektör Antti Kosonen.

– Lantmäteriverkets kärnuppgift är att producera information som tjänar samhället. Jag vill rikta ett varmt tack på hela Lantmäteriverkets vägnar till Föreningen för undersökande journalistik Tutkiva för det värdefulla hederspriset till förmån för vårt demokratiska samhälle, kommenterade Antti Kosonen.

Föreningen för undersökande journalistik belönade Paavo Teittinens artikel om problemen i undersökningen av människohandelsbrott i dagstidningen Helsingin Sanomat med priset Lumilapio ("Snöspaden"). Lantmäteriverket gratulerar varmt journalist Paavo Teittinen och Helsingin Sanomat för meriterad journalistik.

Källa: Föreningen för undersökande journalistik Tutkivas meddelande (på finska).

Datamaterial
Geodata
Kartor

Nyheter och artiklar