Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen flyttar till gemensamma lokaler i Borgå

Nästa vecka den 24.8. flyttar Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen till nya gemensamma lokaler på Tullportsgatan i Borgå.

I Borgå öppnas de första gemensamma lokalerna för olika aktörer inom statsförvaltningen. Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen betjänar i fortsättningen i samma lokaler under olika dagar i veckan.

Skatteförvaltningens kundbetjäning har öppet måndagar och tisdagar kl. 9.00–12.00. Lantmäteriverket å sin sida betjänar på torsdagar och fredagar kl. 9.00–16.15.

– Kundbetjäningslokalerna används gemensamt, men alla tjänster är inte tillgängliga under alla dagar, säger Jouni Westling, byråchef på Skatteförvaltningen.

– Skatteförvaltningens kundrådgivare kan inte ge råd i Lantmäteriverkets ärenden eller tvärtom. Dokument som adresserats till Skatteförvaltningen kan lämnas i den postlåda som finns i kundbetjäningslokalen under de dagar då Skatteförvaltningens kundbetjäning inte är öppen.

Lokalitetschef Elina Aaltonen på Lantmäteriverket tror att kunderna snabbt hittar till de nya lokalerna:

– Öppettiderna för Lantmäteriverkets kundservice förblir de samma. Eftersom inskrivningsärenden ofta kräver att de inleds under samma dag kan dokument lämnas till Lantmäteriverket endast på torsdagar och fredagar under serviceställets öppethållningstider.

Lantmäteriverkets och Skatteförvaltningens gemensamma serviceställe betjänar från och med 24.8 på adressen Tullportsgatan 1.

Mer information

Byråchef Jouni Westling, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 7708
Byråchef Taina Airokari, Skatteförvaltningen, tfn 029 513 6326
Lokalitetschef  Elina Aaltonen, Lantmäteriverket, tfn 040 766 9741

Uusimmat uutiset ja blogit