Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket på första plats bland forskningsinstitut i statistik över den finländska vetenskapens genomslag

Lantmäteriverket kom igen på första plats bland forskningsinstitut i Finland i den senaste statistiken över vetenskapens tillstånd som följer upp vetenskapens genomslag.

Lantmäteriverket utmärker sig i synnerhet vad gäller laserskanning.
Lantmäteriverket utmärker sig i synnerhet vad gäller laserskanning tillsammans med sina samarbetspartner Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.
Bild:
Lantmäteriverket

Finlands akademi följer upp vetenskapens genomslag vid universitet och forskningsinstitut i statistiken över vetenskapens tillstånd, där forskningens finansiering och personal samt vetenskaplig publikationsverksamhet ses över. 

Mätt i vetenskapliga publikationers genomslag kom Lantmäteriverket på första plats bland finländska forskningsinstitut. Detta granskas med ett topp 10-index som anger de mest citerade publiceringarnas relativa andel av samtliga publiceringar.

Mätt på topp 10-indexet var Lantmäteriverkets genomslag till och med 1,58 medan genomsnittsnivån i världen var 1,0. I jämförelsen av samtliga finländska forskningsorganisationer inklusive universiteten kom Lantmäteriverket på andra plats. 

Vid Lantmäteriverket koncentreras forskningsverksamheten till Geodatacentralen FGI som tar fram den information och utför den forskning som den geografiska informationen som Finland behöver grundar sig på. 

”Första plats i genomslag visar att vår forskning är av hög kvalitet och att forskningen är välkänd och väl citerad ute i världen. Världens största teknikföretag har identifierat geografisk information som ett betydande kompetensområde i framtiden och informationen utgör redan nu ett underlag för många tjänster som vi använder varje dag. Geografisk information utvecklas ständigt och med hjälp av forskning utvecklar vi Finlands nyaste kompetens som gynnar såväl samhället, experterna och företagen”, berättar Jarkko Koskinen, överdirektör för Geodatacentralen.

Världsledare i forskning avseende drönare och laserskanning 

Samtidigt med utredningen om vetenskapens tillstånd publicerades även en rapport om kompetenskluster, som upprättats av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, och där Finland hör till de världsledande inom forskning. Lantmäteriverket utmärker sig i synnerhet vad gäller laserskanning tillsammans med sina samarbetspartner Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Som ett annat kompetenskluster utmärker Lantmäteriverket sig vad gäller drönare och den fjärranalys som görs med drönarna som, med hänsyn till publikationernas genomslag, kommer på fjärde plats bland alla kompetenskluster. 

Tilläggsuppgifter

Jarkko Koskinen, överdirektör, 050 337 2902, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

 

Forskning
Geodatacentralen
Laserskanning

Nyheter och artiklar