Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket rekryterar nya inskrivningssekreterare på grund av en ökning i fastighets- och bostadsaktiehandeln

Det ökade antalet fastighets- och bostadsaktieköp under coronaepidemin har lett till att handläggningen av lagfartsansökningar och registreringen av aktielägenheters ägande har hopat sig hos Lantmäteriverket. För att svara på efterfrågan rekryterade Lantmäteriverket nya inskrivningssekreterare redan i våras, och nya rekryteringar är på gång.

En stuga vid solnedgången.
Bild:
Pixabay

År 2020 ökade antalet lagfartsansökningar med 20 % jämfört med året innan. Fram till slutet av juli 2021 har antalet ansökningar ökat med 10 % jämfört med motsvarande period år 2020. I början av år 2021 började 20 nya inskrivningssekreterare arbeta vid Lantmäteriverket. 

Förutom att antalet bostadsköp ökar ansluter sig allt flera husbolag till bostadsdatasystemet. Därmed har handläggningstiden för aktielägenhetsinskrivningar också blivit längre. Lantmäteriverket kommer först att rekrytera cirka 10 personer till aktielägenhetsinskrivningen. Valprocessen i anslutning till dessa uppgifter är fortfarande på gång. Under hösten kommer vi att inleda en rekrytering av inskrivningssekreterare inom fastighetsinskrivningen. 

Lantmäteriverket är en intressant arbetsgivare och rekryteringen av inskrivningssekreterare inom aktielägenhetsinskrivningen lockade ett glädjande stort antal sökande. Även en del av sommarpraktikanterna fortsätter som deltidsanställda efter sommaren. Genom alla dessa rekryteringar kan Lantmäteriverket bättre hantera den ökade efterfrågan.

Arbetsprocessen effektiveras utöver rekryteringar

– Vi har effektiverat handläggningen av ansökningar på många olika sätt utan att pruta på kvaliteten. Vi har exempelvis arbetat flitigt med inteckningsansökningar, eftersom grunden till dem ofta är kundens behov att få finansiering från banken. Vi satsar också på automatisering, men den bidrar med nytta först på längre sikt, säger direktör Janne Murtoniemi från Lantmäteriverket.

Fastighetsköparens rättigheter äventyras inte på något sätt även om handläggningen kräver lite mer tid än vanligt. I dag kräver handläggningen av en lagfartsansökan i genomsnitt 4 månader från anhängigblivande till beslut och registreringen av äganderätten till en aktielägenhet i genomsnitt 3 månader. 

– Inom fastighetsinskrivning görs registreringen i huvudsak i efterhand och det är bra att komma ihåg att äganderätten till en fastighet övergår i och med överlåtelsehandlingen, inte lagfartsregisteranteckningen. Vi har prioriterat handläggningen av brådskande ansökningar. Vi beklagar förlängningen av handläggningstider och ber våra kunder om tålamod att vänta på att vi tar kontakt, påminner Murtoniemi.

År 2020 ökade antalet fastighetsköp med 9,5 % jämfört med året innan. Fastighetshandeln har fortsatt att vara livlig år 2021. I januari–maj 2021 gjordes 6 060 fler överlåtelser än under motsvarande period i fjol. Den procentuella ökningen är 22 %. Enligt Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens statistik har också bostadsaktiehandeln ökat. Exempelvis ökade antalet köp av nya flervåningshusbostäder som redan ingår i bostadsdatasystemet med 32 % i januari–maj 2021 jämfört med genomsnittet under de senaste fem åren. 

Inskrivningsärenden sköts smidigt med elektroniska tjänster

– Det lönar sig inte att ringa upp kundservicen bara för att fråga hur den egna ansökan framskrider. Vi kontaktar dig när din ansökan tas upp till behandling. Det lönar sig dock att kontrollera överlåtelseskatteärenden i MinSkatt medan du väntar på att vi ska ta kontakt. Bristfälliga skatteuppgifter är en av de vanligaste orsakerna till att handläggningstiden av en ansökan förlängs, säger servicechef Saara Vesa från Lantmäteriverket.

Det klokaste alternativet är att skicka ansökan och alla bilagor som behövs elektroniskt. I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du skicka begärda kompletteringar till ansökan. E-tjänsten är ett datasäkert och snabbt sätt att skicka handlingar för att få ärendet handlagt. 

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du exempelvis ansöka om inteckning och överföra elektroniska pantbrev. När ansökan görs elektroniskt i tjänsten kan ärendet ofta avgöras genast.

En del handlingar kan inte skickas elektroniskt, utan de behövs i original. Handlingar i original kan skickas per post och de returneras utan dröjsmål. Det är också möjligt att visa upp handlingarna vid ett av Lantmäteriverkets serviceställen.

Mera information

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets kundservice, kundservice@lantmateriverket.fi

Nyhet: Överbelastning i handläggningen av ansökningar om fastighetsinskrivning (14.6.2021)

Nyhet: Förra årets rekordlivliga fastighetshandel har förlängt handläggningstiderna för lagfarter (25.2.2021)

Bostadsköp
Fastighetsköp
Kundservice

Nyheter och artiklar