Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket står värd för den internationella VLBI-konferensen – Metsähovis forskning aktuell

Geodatacentralen FGI vid Lantmäteriverket valdes till att stå värd för den internationella IVS-konferensen vid månadsskiftet mars-april. Konferensens innehåll betonade den geodetiska och astronomiska VLBI-forskningen och -tekniken.

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS) 2022
IVSGM evenemanget arrangerades virtuellt.
Bild:
Yu Takagi

VGOS-teknologi i synnerhet är nu aktuellt eftersom man håller på att implementera den runt om i hela världen. Även Geodatacentralen kommer att övergå till VGOS-teknologin som en del av ett globalt nätverk. 

VLBI-konferensen (Service for Geodesy and Astrometry IVS) hade som tema den senaste forskningen och teknologiska utvecklingen inom branschen. Mötet erbjuder ett tillfälle för forskare och ingenjörer att träffa varandra och utbyta information. Långbasinterferometri, VLBI, är en teknik inom radioastronomi som även används inom geodesi och astrometri.  Med hjälp av långbasinterferometri kan man i realtid mäta Jordens ställning i rymden och i bestämningen använda egenskaper för extragalaktiska radiokällor, kvasarer och i synnerhet deras exakta lägen. IVS är den Internationella geodetiska kommissionens (IAG:s) tjänst som samlar och analyserar det globala VLBI-nätverkets observationer och delar informationen som samlats in.
 
För tillfället förbereder man vid Metsähovis geodesiska forskningsstation att ta i bruk ett nytt teleskop. Teleskopet kommer att bli en del av det internationella IVS:s VGOS-nätverket (VLBI Global Observing System).  Konferensdeltagarna intresserade sig i synnerhet för utvecklingsarbetet vid Metsähovi forskningsstation.
 
På grund av coronapandemin arrangerades evenemanget virtuellt. Hela 170 forskare från 20 länder deltog i mötet. Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen önskade alla deltagare välkomna. IAG:s generalsekreterare Markku Poutanen presenterade IAG:s hälsning och IVS ordförande professor Rüdiger Haas öppnade mötet.
 
–  Vi är nöjda över att IVS-konferensen kunde arrangeras trots pandemin och att specialister från hela världen deltog i mötet. Under evenemanget utbytte och delade vi information om ärenden och forskning i relation till IVS:s senaste verksamhet. Vi fick även nya idéer och diskuterade om kommande planer, berättar specialforskare vid Geodatacentralen Nataliya Zubko som verkade som ordförande för den lokala arbetsgruppen.
 
I samband med konferensen ordnades en för studeranden och unga forskare riktad IVS-skola med anknytning till den geodetiska och astrometriska VLBI-tekniken. 
 
– Skolans syfte var att låta unga forskare bekanta sig med VLBI-teknikens utveckling och att dela kunskaper mellan forskargenerationer, berättar Nataliya Zubko som valdes till ny ordförande för IVS undervisningsarbetsgrupp. 
 
Detta år arrangerades evenemanget som fjärrdistansundervisning och samlade ihop ett rekordartat antal deltagare. I Finland arrangerades den första IVS-skolan redan år 2013. Efter det har skolan arrangerats med tre års intervaller. 
 
Mer information

Nataliya Zubko, specialforskare,  029 531 4918, +358 50 5280640 förnamn.efternamn@landsmateriverket.fi 

Geodatacentralen
Forskning

Nyheter och artiklar