Lantmäteriverket tar i bruk Suomi.fi-meddelanden

Lantmäteriverket tar i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden fr.o.m. 30.1.2018. Via tjänsten kan du elektroniskt ta emot lantmäteriförrättningshandlingar och den ersätter tjänsten Medborgarkontot som användes tidigare.

Kuvassa maanmittaustoimituksen toimituskartta ja pöytäkirja
Kuva: Jussi Valkeajoki

Suomi.fi-meddelanden är en elektronisk informationsförmedlingskanal i webbtjänsten Suomi.fi. Via Suomi.fi-meddelanden får du förrättningshandlingarna snabbt och behändigt. Elektroniska handlingar har bättre kvalitet än de som skickas per post.

Tjänsten är säker eftersom förrättningshandlingarna endast kan ses av kontoinnehavaren. Handlingar förvaras i Suomi.fi-meddelanden i 24 månader.

Lantmäteriverket har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk som en åtgärd som främjar hållbar utveckling.

Mera information om Suomi.fi-meddelanden vid Lantmäteriverket.

Ta i bruk Suomi.fi-meddelanden i webbtjänsten Suomi.fi.

Lantmäteriverkets kunder kan även beställa en e-faktura i stället för den traditionella pappersfakturan.

Uusimmat uutiset ja blogit