Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets arkiv med historiska flygbilder öppnas på webben i dag

Lantmäteriverket publicerar ett arkiv med historiska flygbilder som kan användas av allmänheten, företag och organisationer.

Helsinkivantaan lentoaseman ilmakuva vuodelta 1932 ja 2020
Bild:
Maanmittauslaitos

Öppnandet av detta arkiv är en god nyhet för många i yrkeslivet. Gamla flygbilder utnyttjas exempelvis i region- och samhällsplanering, inventering av kulturarvsobjekt och forskning. Även exempelvis släktforskare och de som är intresserade av kartor eller byar kan utnyttja den avgiftsfria tjänsten.

Allmänheten får tillgång till tiotals tusen bilder, av vilka de äldsta är från 1930-talet. Man kan titta på och jämföra bilder med hjälp av ett verktyg i geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Många användningsmöjligheter för flygbilder

I geodataportalen Paikkatietoikkuna kan användaren titta på en enstaka historisk flygbild samt jämföra den nyaste flygbilden med en historisk flygbild och studera hur landskapet har förändrats. Detta kan vara nyttigt exempelvis när man undersöker hur skogarna har förändrats till följd av skogsvårdsåtgärder eller avverkning. Flygbilderna hjälper också att tolka hur strukturförändringarna inom jordbruk och industri samt byggandet har ändrat användningen av områden under årtiondenas lopp. Bilderna kan utnyttjas för att stöda återställandet av landskap, eller vid exempelvis brottsundersökningar.

– På flygbilder syns mycket sådant som inte har ritats på kartor under vissa perioder. De är väsentliga för många specialister som behöver historiska fakta i sitt arbete. Musei- och turismbranschen kan också ha mycket nytta av dessa bilder. Tidigare måste man beställa specifika bilder och jämföra dem. Nu blir arbetet betydligt enklare, säger kartchef Heli Laaksonen från Lantmäteriverket.

Vårt viktiga kulturarv bevaras digital

I Lantmäteriverkets flygbildsarkiv finns sammanlagt 1,5 miljoner bilder, ungefär hälften av dessa har digitaliserats. I arkivet ingår bilder som Lantmäteriverket producerat och ett stort antal bilder som Försvarsmakten och Blom Kartta Oy har producerat och som Lantmäteriverkets arkiv har fått som gåvor.

Digitaliseringen av värdefulla flygbilder garanterar inte endast att de bevaras utan gör det möjligt att använda dem på ett mångsidigt sätt och att enkelt redigera och arkivera dem. Öppnandet av Lantmäteriverkets flygbildsarkiv är en viktig åtgärd för att öka det finländska kulturarvets tillgänglighet och öppenhet.

– Behandlingen av historiska datamaterial är ett krävande arbete. Därför är täckningen på alla inte fullständig i inledningsskedet. Vi arbetar hela tiden för att digitalisera hela arkivet eftersom material som fotograferats på film inte håller för evigt. Vi är verkligen glada att allmänheten och olika organisationer får tillgång till materialet, säger Heli Laaksonen.

Du kan bekanta dig med historiska flygbilder på adressen www.paikkatietoikkuna.fi/sv/historiskaflygbilder

Tjänsten fungerar bäst när du använder dator och en vanlig datormus. Tjänstens bruksanvisningar på finska.
 
Mera information: Heli Laaksonen, kartchef, Lantmäteriverket, tfn 040 0988 243, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Historia
Flygfotografering
Gamla kartor

Nyheter och artiklar