Lantmäteriverkets e-tjänst har fått en ny bakgrundskarta

Den bakgrundskarta som visas i Lantmäteriverkets e-tjänst har förnyats. Antalet färger på bakgrundskartan och dess informationsinnehåll har gallrats ut. Syftet har varit att skapa en klar karta som bättre framhäver den information som i övrigt visas på kartan. På mer exakta kartlager syns byggnader, vägnamn och adresser tydligt.

Uusimmat uutiset ja blogit