Lantmäteriverkets e-tjänst har fått nya egenskaper

E-tjänsten har uppdaterats och tjänsten har fått nya egenskaper den 14 augusti.

Var och en av dina fastigheter som syns på kartan visas nu med en egen färg. Vad gäller fastigheter med flera skiften är det nu lättare att urskilja till vilken fastighet respektive skifte hör.

Tjänstens meddelanden listas nu förutom på webbplatsen även i e-tjänsten, i tjänstens övre kant. Av meddelandena visas bara rubriken och datumet. Klicka på länken Läs mera för att läsa hela meddelandet på tjänstens webbplats. Du kan stänga meddelandebalken genom att klicka på kryssknappen.

Kartan centreras i tjänsten enligt vilken fastighets uppgifter du tittar på. Tidigare visade kartan det senast valda objektet. Tjänsten har nu modifierats så att när du med funktionen Tillbaka återvänder till listan över dina egna fastigheter uppdateras även kartan så att alla objekt ryms på kartan.

Även andra mindre uppdateringar och korrigeringar har gjorts i tjänsten.

Uusimmat uutiset ja blogit