Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets e-tjänst: nytt kartlager och justeringar

Lantmäteriverkets e-tjänst har uppdaterats 14.11, vilket innebär ändringar i tjänsten.

Ny Lättläst karta

Tjänsten har fått ett nytt kartlager, lättläst karta. Produkten är främst avsedd för personer med nedsatt syn, men den fungerar även som bakgrunds- och guidekarta.

Jämfört med Grundkartan finns där mindre information och färre färger. Den information som visas har framhävts och kontrasten har förstärkts så att det skulle vara lättare att skilja på olika kartobjekt. Du kan välja den lättlästa kartan i kartlagermenyn. Du kan ge respons om den lättlästa kartan via e-tjänstens responsfunktion.

E-tjänsten belastade datorer och mobilapparater

Tjänstens användare har i viss mån via responsen meddelat att användningen av tjänsten belastar datorer och mobilapparater exceptionellt mycket. Vi har hittat orsaken till problemet och åtgärdat det.

Problem med iOS och Android

Mobilanvändare har gett respons om Lantmäteriverkets e-tjänst. Android-användare har haft problem med att välja objekt på kartan och iOS-användare har lidit av att kartan har kört fast. Dessa problem har nu åtgärdats i och med uppdateringen.

Tjänsten har också genomgått en mindre uppdatering i övrigt och mindre problem har åtgärdats.

 

Senaste servicemeddelanden