Lantmäteriverkets nya direktörer har utnämnts

Generaldirektör Arvo Kokkonen har utnämnt den nya organisationes direktörer för perioden 1.6.2020–31.12.2024.

Utnämningarna ledde inte till några ändringar i organisationens högsta ledning, alla nuvarande överdirektörer fortsätter i sina tjänster.

  • Petri Korpinen utnämndes till överdirektör vid centralförvaltningen
  • Irma Lähetkangas utnämndes till överdirektör för produktion
  • Marja Rantala utnämndes till dataadministrationsdirektör vid Centralen för ICT-tjänster
  • Jarkko Koskinen utnämndes till överdirektör för Geodatacentralen
  • Matti Hyytinen utnämndes till förvaltningsdirektör vid den allmänna förvaltningen

Till direktörer vid centralförvaltningen valdes två externa personer och tre från Lantmäteriverket.

Till de öppna direktörstjänsterna vid centralförvaltningen valdes följande:

  • Susanne Hellman från Statistikcentralen utnämndes till direktör för kundrelationer
  • Juha Tuomaala från LMV utnämndes till ekosystemdirektör
  • Jani Kylmäaho från LMV utnämndes till utvecklings- och digitaliseringsdirektör
  • Tiina Sarjakoski från LMV utnämndes till forskningsdirektör
  • Maija Ilvonen från Finavia utnämndes till direktör för kommunikation och socialt ansvar

"Nu när direktörerna har utnämnts kan vi börja planera den nya organisationen", konstaterar Arvo Kokkonen.

"När jag vid årsskiftet uppskattade tidpunkten för, dvs. 1.7.2020, visste vi inget om coronavirusepidemin", konstaterar Kokkonen.

Vi informerar om genomförandet av reformen så snart som möjligt. 


Mera information

Generaldirektör Arvo Kokkonen +358 40 028 0875
Personaldirektör Johanna Snellman +358 40 561 4956

 

Uusimmat uutiset ja blogit