Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets statistik: fastighetshandeln har ökat markant

Enligt statistiken från perioden januari-juli 2021 har fastighetshandeln, det vill säga köp av egnahemshus, stugor, obebyggda tomter, skogar och åkrar varit livlig.

Ett hus med trädgård.
Bild:
Julia Hautojärvi

I januari-juli gjordes 43 700 fastighetsköp I Finland, 15 procent fler än under motsvarande period året innan. För fastighetsköp användes 6,3 miljarder euro för fastighetsköp, vilket är 34 procent mer än förra året.

En presentation av antalet fastighetsköp och totala köpeskillingar i januari-juli 2019-2021 finns nedan:

År Antal Köpeskilling, €
2019 35 180 4 783 527 000
2020 38 018 4 706 279 000
2021 43 746 6 303 566 000

Köpen av stugor håller på att avta

– I år har antalet köp av stugor börjat sjunka något i jämförelse med det hisnande antalet köp år 2020, säger registerchef Taisto Toppinen från Lantmäteriverket.

Antalet köp av stugor har varit cirka 6 procent mindre under perioden januari-juli 2021 än under perioden januari-juli 2020. Antalet köp av stugor ökade med hisnande 50 procent i januari-juli 2020 jämfört med motsvarande period år 2019.

– Enligt fastighetsförmedlare har efterfrågan på stugor varit stor. Det att antalet köp har sjunkit med 6 procent beror antagligen på det att utbudet inte är tillräckligt stort, enligt Toppinen.

Medianpriset på stugor var i början av året 96 000 euro, vilket är 8 procent mer än i fjol. Den stora efterfrågan har naturligtvis höjt priserna.

Det lönar sig dock att vara realistisk vid prissättningen av stugor, eftersom priserna varierar mycket enligt läge, stugans beskaffenhet och utrustningsnivå. Toppinens tips till stugköpare är att gå och titta på flera stugor för att få en bild av utbudet och sina egna behov. Efterfrågan är störst inom ett rimligt avstånd från de växande storstäderna och vid stranden av större vattendrag.

Köpen av egnahemshus fick mer fart av den fortsatta coronatiden

Under den första halvan av förra året rapporterades det i nyheterna att köpen av egnahemshus hade avstannat på grund av coronan. Under de första 7 månanderna år 2020 gjordes endast cirka 8 000 köp av egnahemshus i hela Finland, och i år är motsvarande siffra cirka 10 000 köp, vilket är cirka 27 procent mer. Medianpriset steg till 167 000 euro, dvs. med cirka 8 procent.

Antalet åkerköp håller samma nivå som under första halvåret i fjol

I januari-juli gjordes i Finland 403 köp av fastigheter som är större än 2 hektar, vilket är cirka 5 procent mindre än under samma tidsperiod år 2020. Det största antalet köp gjordes i Södra Österbotten och i Norra Österbotten. 

I januari-juli var medianpriset på åkerköp i Finland cirka 8 600 euro per hektar, vilket är 3 procent mer än i januari–juli 2020.

– Dyrast var åkern i landskapen Satakunta och Österbotten: mer än 11 500 euro per hektar. Billigast var åkern i Kajana, i genomsnitt 2 100 euro per hektar, säger ledande expert Esa Ärölä som vid Lantmäteriverket har sammanställt statistiken över åker- och skogsköp utgående från köpeskillingsregistret. 

Det lönar sig inte att göra en mer detaljerad analys av åkerköpen i detta skede, eftersom antalet åkerköp som endast omfattar åker har i flera landskap varit för litet med tanke på en meningsfull granskning.

Skogslägenhetshandeln är fortfarande livlig och priserna har stigit

Under de första 7 månanderna av detta år har antalet köp av skogslägenheter på mer än 2 hektar varit 9 procent större än under motsvarande period i fjol: 2 755 stycken. Det största antalet skogsköp gjordes i Norra Österbotten (387 stycken; -3 %).

– Antalet skogsköp ökade mest i Norra Karelen, där tillväxtprocenten var 33, säger Esa Ärölä.

Köpen av skogslägenheter hade ett medianpris på cirka 3 150 euro per hektar. Prisnivån steg med 8 procent jämfört med fjolårets första halva. I Satakunta steg medianpriset med cirka 25 procent jämfört med motsvarande period året innan och i Nyland sjönk priset med 7 procent. Dyrast var skogen i Egentliga Finland med ett medianpris 5 500 euro per hektar och billigast i Lappland, 1 100 euro per hektar.

Alla priser i texten är medianpriser.

Ökningen i fastighetshandeln har lett till en överbelastning av Lantmäteriverkets tjänster

Det ökade antalet fastighets- och bostadsaktieköp under coronaepidemin har lett till att handläggningen av lagfartsansökningar och registreringen av aktielägenheters ägande är överbelastad hos Lantmäteriverket. För att svara på efterfrågan rekryterade Lantmäteriverket nya inskrivningssekreterare redan i våras och nya rektryteringar är på gång.

År 2020 ökade antalet lagfartsansökningar med 20 procent jämfört med året innan. Fram till slutet av juli 2021 har antalet ansökningar ökat med 10 procent jämfört med motsvarande period år 2020. 

Mera information

Ta en titt på statistiken på webben

Obs! I webbtjänsten visas fastighetsuppgifter fram till slutet av juni. Uppgifterna för juli förs in i tjänsten 28.8. Uppgifterna uppdateras kalendermånadsvis med en månads dröjsmål den 28 varje månad.

Du kan titta på köpeskillingsstatistik i form av tabeller enligt köpets datum, läge och fastighetens användningsändamål.

Statistikuppgifter om fastighetsköp

Registerchef Taisto Toppinen, 040 017 5387

Ledande expert Esa Ärölä, 040 180 1301

Frågor om enstaka fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice 029 530 1120 mån–fre kl. 9.00–16.15.

Överbelastning i fastighetsregistertjänsterna

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862,

E-post: fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Fastigheter
Fastighetsköp
Köpeskillingsregistret

Nyheter och artiklar