Lantmäteriverkets webbplats förnyades

Parikunta istuu laiturilla käsi kädessä. Kuva maanmittauslaitos.fi:n etusivulta.

Den nya webbplatsen Lantmateriveket.fi har publicerats. Webbplatsen anpassar sig smidigt efter olika skärmstorlekar och i utvecklingen av den har vi beaktat kraven på åtkomlighet. Även innehållet och layouten har förnyats helt.

Webbplatsen Lantmateriverket.fi tillhandahåller aktuell information on Lantmäteriverkets produkter och tjänster.

I reformen har vi försökt ta hänsyn framför allt till personer som besöker webbplatsen för första gången, för att de ska få sina ärenden skötta så lätt och smidigt som möjligt. Webbplatsen hjälper dig att hitta rätt tjänst och ger instruktioner och information om prisuppgifter och handläggningstider.

Vi har dock inte glömt de användare som besöker oss ofta. För dem finns det direkta länkar till våra mest använda tjänster, och under rubriken E-tjänster finns genvägar till alla våra webbtjänster.

I avsnittet Fastigheter finns alla våra tjänster som har anknytning till fastigheter både för personkunder och fackmän som behöver fastighetsuppgifter i sitt arbete. I avsnittet Kartor och geodata finns tips om hur du kan köpa kartor samt information om terrängdatamaterial och produktionen av terrängdata.

Nytt på webbplatsen är avsnittet Forskning, som innehåller information om Geodatacentralens forskningsprojekt och forskningsgrupper. Den nuvarande webbplatsen fgi.fi tas ur bruk, men adressen fgi.fi kommer att fortsätta att fungera och vägleda användarna till webbplatsen Lantmateriverket.fi.

Innehållet på webbplatsen kommer att kompletteras under mars månad. Avsnittet Forskning tas i bruk nästa vecka och en del av filbilagorna länkas till den nya webbplatsen först efter publiceringen.

Vid genomförandet av Lantmäteriverkets nya webbplats har vi fått hjälp av ett kundråd, vars kommentarer har beaktats vid bearbetningen av sidornas funktioner och innehåll. Webbplatsen skapades i samarbete med Siili Solutions. För konceptplaneringen svarade Ixonos.

Uusimmat uutiset ja blogit