Hoppa till huvudinnehåll

Laserskanningsmaterial och flygbilder uppdateras oftare i fortsättningen

De nationella laserskannings- och flygbildsprogrammen inleds våren 2020. I programmen är fotograferingscykeln snabbare än tidigare, vilket gör det möjligt att ta fram tidsenligare material än tidigare över hela Finland. Dessutom producerar det nya laserskanningsprogrammet allt noggrannare tredimensionella data över jordytan.

Vaaramaisema pistepilvenä
Det nya laserskanningsprogrammet producerar allt noggrannare tredimensionella data över jordytan.

 

‒ Laserskannings- och flygbildsmaterial har tagits fram i samarbete redan i flera år, men i och med de nya nationella programmen blir samarbetet mellan olika organisationer ännu tätare. Reformen har flera fördelar: vi minskar överlappande arbete mellan olika organisationer, vi sparar skattebetalarnas pengar och får bättre datamaterial än tidigare för att effektivera hela samhällets funktioner, konstaterar Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen.

För finansieringen och förvaltningen av laserskannings- och flygfotograferingsprogrammen ansvarar samarbetsorganet KALLIO, vars samarbetsavtal undertecknades 25.9.2019. I dess verksamhet deltar Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Försvarsministeriet, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket.

Punktmolnstätheten tiodubblas

Laserskanning är en teknik som producerar tredimensionella data över jordytan ‒ dess former och de objekt som finns på den. Den kartläggningsinformation som tas fram genom laserskanning kallas punktmoln.

I år får Lantmäteriverket färdig den första laserskanningsomgången som omfattar hela Finland och som tagit cirka 10 år. I dessa material är punktmolnstätheten cirka en halv laserpunkt per kvadratmeter.

Det nya nationella laserskanningsprogrammet tiodubblar punktmolnstätheten. Från och med år 2020 kommer Finland att laserskannas med en punkttäthet där fem laserpunkter träffar varje kvadratmeter. I programmet delas Finland in i områden som laserskannas med sex års mellanrum.

Reformen höjer användbarheten av laserskanningsmaterial till en helt ny nivå ‒ exempelvis förbättras noggrannheten i uppgifterna om skogstillgångar. Materialet kan utnyttjas även för nya ändamål. På basis av materialet producerar Lantmäteriverket tredimensionella byggnadsuppgifter över hela landet.

Flygfotograferingsprogrammets cykel blir snabbare

I det nuvarande flygfotograferingsprogrammet har Finland delats in i områden som flygfotograferas med fem års mellanrum. Här krävdes en förändring, eftersom flygbildsmaterial behövs för många användningsändamål från samma insamlingsperiod som laserskanningsmaterial. I det nya flygfotograferingsprogrammet flygfotograferas områdena med tre års mellanrum.

Ortoflygbilderna enligt det nya flygfotograferingsprogrammet motsvarar de nuvarande bilderna till sin kvalitet, dvs. deras upplösningsförmåga är 50 centimeter.

Flygbilder används exempelvis vid uppdatering av terrängdatabasen, insamling av uppgifter om skogstillgångar, övervakning av åkrar och flera planeringsuppgifter samt i olika karttjänster.

Mera information

Kartchef Heli Laaksonen, 0400 988 243, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Bilder från testmaterialet

Det nya laserskanningsprogrammet producerar allt noggrannare tredimensionella data över jordytan. På bilderna syns material från testproduktionen i Pieksämäki hösten 2019. Punkttätheten är fem laserpunkter per kvadratmeter.

Bild 1 - fjällandskap

Bild 2 - ås

Bild 3 - väganslutning

Nyheter och artiklar